Prova på

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos (och Marcela Salazar)
När, under vilka veckor? v.35+36

Vad?

Prova-på lektioner (2 lektioner per klass).

Frågeställning (och följdfrågor):

– Vilken anknytning har jag till franska?

– Varför vill/ska jag välja franska?

– Hur presenterar jag mig på franska?

– Vad kan jag om franskan och fransktalande länder? Hur många länder/personer pratar franska?

– Vilka svenska ord är tagna från franskan/latin?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Läraren presenterar olika grundläggande kunskapämna in både skriftlig och muntlig version av ögonblicket franska språket och fransktalande länder.

Eleverna får pröva på uttal av olika franska basfraser/presentationsfraser och frågor.

Varför?

Sammanhang och aktuallitet:

Varför ett språk till?

Det är roligt att kunna många språk, bland annat franska eller spanska. Du kan få vänner i många andra länder, bland annat genom internet, och du kan förstå vad de säger i utländska filmer. När du är utomlands får du lättare att klara av olika situationer och du kan upptäcka saker du skulle ha missat annars. Det finns också många i Sverige som talar franska och/eller spanska.

Varför franska?

Franska talas i många länder i Europa och Afrika. De flesta som bor i Frankrike men också många som bor i Schweiz, Luxemburg, Belgien och den kanadensiska delstaten Québec har franska som modersmål. I ett flertal länder där invånarna talar olika språk använder man franska som ett gemensamt språk, till exempel i Kamerun, Tunisien och Senegal. Dessutom är det ett viktigt arbetsspråk i EU. Sammanlagt har minst 220 miljoner människor franska som modersmål eller andraspråk.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
 • Medvetna och ansvarstagande ledare skapar trygga elevgrupper och därför ger vi våra pedagoger möjlighet att genom löpande fortbildning utveckla sitt ledarskap