Presentera sig

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När, under vilka veckor? VT15 (se grov tidsplan nedan)

Vad?

Fokus i år är att börja utveckla en bas för att kunna kommunicera på franska genom att enkelt kunna presentera/prata om enkla tema, såsom sig själv, sin familj, sina husdjur m.m.

Frågeställning (och följdfrågor):

  • Hur berättar man om hur man mår på ett enkelt men tydlig sätt? Vilka ord behöver man kunna för detta?
  • Hur pratar man om vad man tycker om/inte tycker om?
  • Hur pratar man om klassrumssaker, husdjur, frukter (och färger)?
  • Hur pratar jag om min familj (släktord)?
  • Hur säger man vad klockan är eller datumet (veckodagar, månader, säsonger)?
  • Hur kan vi lära oss om fransk mat och att beställa mat/dryck samt betala notan?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Grundläggande kunskaper för kommunikation: skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, uttal, mm.

– Se samband eller likheter/skillnader mellan Frankrike och Sverige.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga genom att:

– utveckla sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,

– fördjupa sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,

– utveckla sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris i moderna språk finns för åk 7-9.
Ladda ner dokumentet "Matris_Franska.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, lekar m.m.

Vi jobbar utifrån läromedlet ”La Nouvelle Chouette A”.

På lektionerna kan eleverna jobba med och diskutera kring ett samtalsämne (eventuellt ämnet i läromedlets kapitel).

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Muntlig interaktion, hörövningar och skriftliga övningar/prov.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

OBS! Detta är en grov planering och kan ändras.

v.2-3- Berätta om hur man mår och repetera kunskaper från förra termin

v.4-5 – Klassrumssaker (Kap.4) 

v.7-8 – frukter och fäger (kap.5) 
v.9 – Sportlov
v.10-12 – Kap.6 + prov
v.13-14 – släktord, beskriva sin familj, skapa en franska familjeträd
v.15 – Påsklov
v.16-22 – Valfria tema (t.ex. beställa mat), repetition, teater
v. 23 – film

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Målet är att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intressen samt att kunna kommunicera på franska.

Att ha grundläggande kunskaper för att förstå, göra sig förstådd och kunna kommunicera på ett fungerande sätt med fransktalande människor.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • Att ges möjligheter att kommunicera på något främmande språk på ett funktionellt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

– att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.

– aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

– ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.