Berätta om mig och mitt liv

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När? HT14 (se grov planering/tidsplan nedan)

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla en allsidig kommunikationsförmågan på franska genom att berätta om olika ämnesområden som är mest bekanta för eleverna : att berätta om sig själv, sin familj, sina fritidsintressen och sina kompisar.

Frågeställning (och följdfrågor):

Att berätta om mig själv: mina intresse, mina kompisar, mina husdjur, mina kläder, mitt hem…?
1) Hur presenterar man sig själv utförligt och presenterar sin familj? Hur ställer man frågor tillbaka?
2) Vad heter olika vilda djur på franska? Hur berättar man om vilka djur man tycker om/inte tycker om?
3) Vad heter de olika klädesplagg på franska? Hur beskriver man vad man har på sig?
Hur frågar man efter ett plagg i en affär? eller hur mycket något kostar?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen:

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Olika former av samtal och dialoger.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Se nedan för aktuella delar av matrisen som bedöms
Ladda ner dokumentet "Matris_Franska.pdf"
För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.
För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska använda läromedlet ”La Nouvelle Chouette B” och dess kapitel som underlag för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- och skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, lekar m.m.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Varje lektion ska läraren informera/presentera lektionen/diskutera kring ett samtalsämne (eventuellt ämnet i läromedlets kapitel) på franska. Eleverna ska samarbeta och hjälpas åt att förstå läraren och sedan föra kommunikationen vidare.

Bedömning sker via muntlig interaktion och skriftliga övningar/framställningar.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

OBS! Detta är en grov planering/tidsplan!
v.35-37 – Repetition av gamla kunskaper från åk6 (ord, fraser, grammatik, presentera sig, mm)
v.38-40- Jobba vidare med att presentera sig och ställa frågor tillbaka (kapitel 1)
v.41-43 – Jobbar med att lära oss flera djur och vilddjur (kapitel 3)
v.44 – Höstlov
v.45-47 – Jobbar med kapitel 2
v.48-49 – Kläder/Köpa kläder (kapitel 4)? ev. under VT13.
v.50-51 – Tittar på fransk film

Varför?

Att ha grundläggande kunskaper för att förstå, göra sig förstådd och kunna kommunicera (på olika sätt) med fransktalande människor.

Sammanhang och aktualitet :

Att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intresse samt att kunna kommunicera på franska

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
 • fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
 • utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva (och förklara samt motivera) sina åsikter,
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
 • utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.