Matematik – åk 9 – Vi tar över genomgången!

Ansvarig lärare: Teacher Forselius

När, under vilka veckor? v.10-14

 

Vad?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Förankring i kursplanens syfte:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupper om två-tre kommer ni få möjligheten att välja ett område att fördjupa er i. Ni kommer få fyra lektioner på er till ert jobb. Därefter kommer ni att hålla en genomgång för övriga klasskompisar.
Vi avslutar perioden med en liten diagnos utifrån uppgifter skapade av er.

”The teacher step back”
Solen grön – Uppgifter 1

Solen grön – uppgifter

Solen Röd – Uppgifter

Solen röd – uppgifter 2

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande i grupparbetet, genomförd ”redovisning” av er del samt under den skriftliga diagnosen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 10

Tisdag (röd+grön): Intro av projekt samt jobb i gruppen.
Onsdag (röd): Gruppjobb
Torsdag (grön+röd): Gruppjobb
Fredag (grön): Gruppjobb

Vecka 11

Tisdag (röd): NP-svenska
Tisdag (grön): Gruppjobb sista lektionen. Inlämning av egenskapade uppgifter.
Onsdag (röd): Gruppjobb sista lektionen. Inlämning av egenskapade uppgifter. 
Torsdag (grön): NP-svenska 
Torsdag (röd): Genomgång av symmetri, likformighet och kongruens. Därefter träning med uppgifter i boken.
Fredag (grön): Genomgång av symmetri, likformighet och kongruens. Därefter träning med uppgifter i boken.

Vecka 12

Tisdag (röd+grön): Genomgångar av skala. Därefter egen träning i boken.
Onsdag (röd): Genomgång av likformiga trianglar, topptriangelsats och pyt.sats. Därefter eget jobb.
Torsdag (grön): Genomgång av likformiga trianglar, topptriangelsats och pyt.sats. Därefter eget jobb.
Torsdag (röd): Egen träning på uppgifter. 

Vecka 14

Tisdag (röd+grön): Egen träning inför diagnosen.
Onsdag (röd): Diagnos på ”era egna uppgifter”.
Torsdag (grön): Diagnos på ”era egna uppgifter”.
Torsdag (röd): 

Fredag (grön): Skolbio