Matematik – åk 9 – Procentuell förändring

Ansvarig lärare: Mr Forselius

När, under vilka veckor? v.4-8

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • När behöver vi procent?
 • Vad menas med upprepad procentuell förändring?
 • Hur räknar jag med flera förändringar?
 • Banklån vs sms-lån? Skillnader och likheter.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 •  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 •  föra och följa matematiska resonemang
 •  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Metod Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med tillfredställande resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med gott resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer börja med en repetition för att hitta grunderna i procenträkning. Det kommer bli lite genomgångar, egen räkning samt diskussioner i mindre grupper.
Vi kommer leta procentuppgifter i vardagen, titta på några olika lånevillkor.
Potenser vävs in när vi pratar om ränta på ränta fenomenet.
Vi avslutar projektet med ett större individuellt jobb.

Vad väljer du?- Ränteuppgift

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Via aktivt deltagande under lektionerna samt en större egen inlämning.
Vid den egna inlämningen kommer jag bedöma dig i metod, resonemang samt kommunikation.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

 

Vecka 4

Torsdag (grön): Vi tittar på hur man beräknar andelen, delen och det hela. Sedan tränar ni själva på nedanstående arbetsblad.
Övningsblad 2-4-2

Torsdag (röd): Vi repeterar grunderna inom procenträkning och tittar lite extra på förändringsfaktor.
I boken kan du räkna på sidorna 74-77.

Övningsblad – Förändringsfaktorn

Text och film om förändringsfaktor

Fredag (grön): Vi repeterar förändringsfaktorn alltså procentuell förändring.
I boken kan du räkna på sid. 75-77.

Vecka 5

Tisdag (röd+grön): Aktivitet Bollen. Ni kommer i grupper jobba med en laboration där vi undersöker studshöjd i centimeter och procent. Finns det något samband att finna??

Vecka 6

Fredag (grön): 
Upprepad procentuell förändring. Hur mycket växer exempelvis dina pengar på banken?
Hur mycket växer en skuld om du inte amorterar?
I boken är det sid. 80-82

Text + Exempel + Film
En film till om upprepad procentuell förändring

Vecka 7

Tisdag (röd+): Upprepad procentuell förändring. Hur mycket växer exempelvis dina pengar på banken?
Hur mycket växer en skuld om du inte amorterar?
I boken är det sid. 80-82

Text + Exempel + Film
En film till om upprepad procentuell förändring


Tisdag (grön) + Onsdag (röd) : Ränta. Vad är det och hur räknar vi?

Ränta

Torsdag (röd+grön): Jobb med egen inlämningsuppgift.