Matematik – åk 8 – Statistik

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v 17-22

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är statistik?

Spridningsmått – vilka är dem och när används de?
Lägesmått -vilka är dem och när används de?
Vad är en frekvenstabell?
När används de olika diagramtyperna?
Vad är ett histogram och ett lådagram?
Hur används diagram för att förvilla/ge en falsk bild?
Hur ska jag genomföra en egen undersökning och hur presenterar jag mitt resultat på tydligaste sättet?

Förankring i kursplanens syfte:

 • Genom undervisningen i ämnet matematik ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Genom undervisningen i ämnet matematik ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Sannolikhet och statistik

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Problemlösning

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då symboler, grafer, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till syfte och sammanhang
 • Eleven kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik, samband och förändring.
 • Eleven kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Förmågan att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, övningar tillsammans, muntliga diskussioner och egen träning.

I grupp och enskilt kommer du att använda olika metoder för att genomföra och dokumentera undersökningar och sen analysera resultaten gemensamt i gruppen. Genomföra en egen statistisk undersökning och presentera sitt resultat muntligt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av grupparbete och muntlig framställning av undersökning

Bedömningen kommer snart

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v 17 

On/fr

Problemlösning med lägesmått – rika matematiska problem (grupparbete) + några elever visa upp lösningar på tavlan.

v 18 

Genomgång lägesmått- medelvärde, median och typvärde + spridningsmåtten variationsbredd och kvartilavstånd.
Klassundersökning där vi tränar på ovanstående.

Ti/On

Fortsättning från gårdagen. Vi tittar även på lådagram.
Webbmatte: Övningsuppgifter lägesmått
Rasmus: Övningsuppgifter statistik
Länk med förklaring på spridningsmåtten – variationsbredd/kvartiler/lådagram (längst ner finns även en film): Kvartiler och lådagram

Egen träning: Prio s 206-207 +

Övningsblad 5.7

v 19

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

 

Så här synliggörs Ledsagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.