Matematik – åk 7 – Algebra

Ansvarig/Ansvariga: Olle Westerberg

När, under vilka veckor?

v.16-v. 22

 

Vad?

Algebra och ekvationer

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är ett uttryck? Hur kan vi uttrycka vardagliga händelser matematiskt?
Vad är ett numeriskt uttryck? Hur skriver man och hur tolkar man?
Vad är ett algebraiskt uttryck? Hur skriver man ett algebraiskt uttryck och hur tolkar man ett algebraiskt uttryck?
Hur tolkar förenklar man ett uttryck och varför?
Vad är en variabel?
Vad är en formel?
Vad är ett mönster? Hur kan vi beskriva ett mönster mer generellt?
Vad är en ekvation? Vad har likhetstecknet för betydelse?
Hur löser man en ekvation?
Hur kan vi använda ekvationer vid problemlösning i vardagliga situationer?

Vad betyder följande begrepp? Beskriv och förklara!

algebra, numeriska uttryck, algebraiska uttryck, variabel, förenkla uttryck, formel, mönster, likhet, ekvation, obekant, vänser led, höger led, ekvationslösning, prövning.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera

och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller

och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna

tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med

hjälp av matematikens uttrycksformer.


Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Algebra
• Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler
och ekvationer.
• Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
• Metoder för ekvationslösning.
Problemlösning
• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnes områden
samt värdering av valda strategier och metoder.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer varje vecka att gemensamt diskutera de olika begreppen. Ni kommer hela tiden få visa att ni förstår och vara aktiva på lektionerna genom att ni får berätta för varandra och genom att ni skriver på ipaden (app chalk board) och visar.

”Starters” som ger bra diskussioner och får oss att se kritiska punkter inom avsnittet.
Vi kommer att arbeta med uppgifter på olika nivåer (1,2 och 3) utifrån din individuella förmåga.
Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället: Hur används denna matematik i samhället och i detta avsnitt som Hastighet, sträcka och tid.
Vi kommer träna på förmågorna att resonera, lösa problem och kommunicera med hjälp av matematiska uttryck.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Var alltid beredd på att träna hemma det vi arbetat med under veckan i skolan så du veckan efter alltid kan klara ett läxförhör. Detta kommer ske regelbundet så jag är säker på att alla hänger med och förstår.

Jag kommer också bedöma ditt arbete under lektionerna, hur du deltar i diskussioner och försöker resonera dig fram till lösningar. Du behöver inte alltid kunna säkert, men det är viktigt att du försöker och vågar förklara hur du tänker.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.16

Lektion 1: Algebraiska uttryck, (kap 5.1)
Lektion 2: Förenkla uttryck, prioriteringsregler (kap 5.2)
Lektion 3: Räknetid
v.17
Lektion 1: Formler (kap 5.3)
Lektion 2: Mönster (kap 5.4)
Lektion 3: Räknetid
Film: Mönster
v.18
Måndag VG: Introduktion till ekvationer (kap 5.5)
Onsdag VG: Räknetid (5.5)
Onsdag VR: Introduktion till ekvationer (kap 5.5)
Torsdag/Fredag: Kristi Himmelsfärdshelg
v.19
Måndag VG: Ekvationslösning (kap 5.6)
Onsdag VG: Räknetid (5.6)
Onsdag VR: Räknetid (5.5)
Torsdag VR: Ekvationslösning (kap 5.6)
Fredag VG: Problemlösning med ekvationer (kap 5.7)
Fredag VR: Räknetid (5.6)
v.20
Måndag VG: Räknetid (5.7)
Onsdag: Skolans dag
Torsdag VR: Problemlösning med ekvationer (kap 5.7)
Fredag VG: Diagnos/repetition
Fredag VR: Räknetid (5.7)
v.21
Måndag VG: Studiedag
Onsdag VG: Repetition
Onsdag VR: Diagnos/repetition
Torsdag VR: Repetition
Fredag VG/VR: Prov Algebra
v.22
Kompletteringar / betygssamtal