Matematik – åk 6 – Statistik och sannolikhet

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingrid Eriksson
När: 34- 42

 

Vad?

Frågeställning:

Hur tolkar vi diagram?

Vilka diagram passar till vilka undersökningar?

Medelvärde, Median och Typvärde – vad beskriver begreppen och vad skiljer de åt?

Sannolikhet – vad är det? Chans – risk

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Förankring i kursplanens syfte:

Centralt innehåll från kursplanen:

  • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan lösa… Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt… Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och välunderbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har… Eleven har grundläggandekunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkändasammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har godakunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekantasammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven har mycket godakunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nyasammanhang på ett välfungerande sätt.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, diskussioner, grupparbete och individuell räkning

Egna undersökningar

Laborativt kring sannolikheten

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntlig redovisning om sin egen undersökning

Litet test på grundbegreppen samt metoderna i statisk samt sannolikhet

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v. 34
Hej och God dag – vem är jag? och hur ska vi arbeta?
Vilka är kunskapskraven i matematik, vad bedömer vi?
Starta upp området. Beräkna medelvärde, medianvärde och typvärde för ditt bords skostorlek.
v. 35
Fortsättning begreppen Medelvärde, medianvärde samt typvärde.
Skapa stapeldiagram från glassundersökningen.
Ängsholmen
v. 36
Äntligen kör vi….
Övningspapper Lägesmått, de sista behöver man tänka till lite kring:
Torsdag: Exitticket- lägesmått
v.37
Undersökning – diagramgenomgång
Länk till youtubefilm: Tre diagramtyper
Förklaringar och några övningar:
Starta upp din egen undersökning
Youtubelänk: Medelvärde från diagram (inkl en problemlösning)
Vad vill du undersöka? Skapa en fråga och få ok av Ingrid
v. 38
Läxa till måndag: Fråga 50 personer din fråga och samla in data i en tabell. Se exempel:
Egen undersökning -sammanställning med papper och penna
Detta ska vara med i din redovisning:
v.39
Matematikspel på nätet:
Numbers – skapa diagram från tabeller.
Inlämning av den skriftliga delen av redovisningen (se dokument ovan) senast måndag v. 40. Till detta ska också ett diagram gjort för hand samt ett diagram gjort i Numbers lämnas in
v. 40
Orientering samt livskunskap
v. 41
måndag: Inlämning av undersökningen
Muntlig redovisning – kompisbedömning
Sannolikhet
v. 42
Liten film om sannolikhet: Sannolikhet
Sannolikhet
Torsdag: Test på statistik och sannolikhet. Gå igenom era anteckningar.
Typ av uppgifter:

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Vi möter dagligen begrepp som medelvärde och median, det är viktigt att förstå dess skillnader. För att inte luras av media så måste vi kunna tolka diagram av olika slag.