Matematik – åk 5 – En konditors matematik

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? 43, 45-50

Vad? ”En konditors matematik” 

Frågeställning (och följdfrågor): 

På vilket sätt använder sig en konditor av matematik?

Vilka olika arbetsätt behöver vi lära oss?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Förankring i kursplanens syfte:

– Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

– Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

– Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Taluppfattning och tals användning,

– Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Geometri

– Jämförelse, uppskattning och mätning av volym, massa, tid och med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Problemlösning

– Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Algebra

– Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta både praktiskt med olika måttenheter samt i Pixel 5b.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer få möjlighet att visa dess kunskap genom diskussioner i helklass samt även i mindre grupper. De kommer även få genomföra skriftliga små test under veckorna för att visa att de följer med i undervisningen. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

På vilket sätt använder sig en konditor av matematik?
Rutin: Jag tänker… Jag undrar…
Vad säger Matrisen, vad behöver jag tänka på för att lyckas så bra som möjligt.

Vikt v.43-45

Enheter: milligram (mg), gram (g), hektogram (hg), kilogram (kg), ton

Stencil 1 enheter vikt stencil 2 enheter vikt
Omvandling och hitta på tallinjen, arbete i boken s. 6-8
Bråk, Hur stor del av 1 kg är 1/4? s. 9
Tittar på olika recept och försöker omvandla till g hg kg
Uppställning addition och subtraktion med decimaltal s.10-11
Läxa förklara hemma och skriv även ned din förklaring till vad du gör när du arbetar med uppställning.
Jämnvikt, samband mellan addition och subtraktion. s.12-13

Volym v.46

Enheter: milliliter (ml), centeliter (cl), deciliter (dl), liter (l)

omvandling, hitta på tallinjen samt bråk s.14-15
Bråk, Hur stor del av 1 liter är 1/4. (ex recept 1/4 liter mjöl)
Vi bakar bröd/mellanmål tillsammans på halvklassen. 

Tid v.47-48

Hur ska jag planera ett dygn för att hinna med allt inför försäljningen? Se receptens tid åtgång och baktid i ugn. Skapa en tidslinje över dagens alla timmar där du får dagen att räcka till med allt du behöver göra. (tänk på att du behöver sova äta etc.)

Hur när är mitt bröd klart om jag startar kl 14. Brödet tar 20 minuter att göra. Beskriv både analogt och digitalt
Beskriv den analoga klockan. Beskriv den digitala klockan. Beskriv hur den analoga klockan och digitala klockan skiljer sig åt. 
Hur ser en dag ut för dig? Gör en tidslinje över 24 tim.

v. 49

Hur många kakor får plats i min förpackning? Vi testar hur stor volym olika förpackningar har och hur vi kan räkna ut detta på enklast sätt. Vi funderar även på hur stor mantelyta olika förpackningar har.

v. 50

Vi utför en diagnos och arbetar med problemlösning kring de områden vi har arbetat med under projektets gång.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Vi sammankopplar projektet med No där eleverna arbetar med kroppen och vad kroppen behöver för att fungera. Eleverna kommer här få baka något som skulle kunna gynna deras prestation i skolan.