Matematik – åk 3 – Klockan, analog och digital tid

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ayla Lannestedt

 

När, under vilka veckor?

v.50-v.4

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Kan du klockan?
På vilket sätt är klockan matematik?
När i ditt liv behöver du kunna klockan?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Efter avslutat ämnesområde ska eleverna kunna
använda modern teknik som ett verktyg
använda matematiskt tänkande i vardagslivet

 

Förankring i kursplanens syfte:

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter, mätning av tid med vanliga och äldre måttenheter.
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi utgår från eleverna behov av klockan i vardagen, läser tider på schemat för varje dag, resonerar kring lektioners längs och skillnader i längd. Vi diskuterar olika tillfällen när eleverna har behov av att läsa av klockan, både analog och digital (självständig hemgång, övergång mellan lektioner, träningar, sovtider osv.)
Vi använder oss av kap 7 i Nya Matematikboken.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna står själva för bedömningen, kommer de i tid, vet de vad klockan är?
Den summativa bedömningen sker med hjälp av diagnosen i kap.7 och skriftliga läxor kring busstidtabeller för självständig hemgång.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.50 uppstart med Maja på rytmiken, vi använder sången om femmans tabell för att omvandla den analoga klockans tid till digital tid.
Vi räknar s.98-99 i matteboken.

 

v.51 Praktiskt arbete med den stora klockan vi lägger på mattan och fortsatt arbete i matteboken s.100-101.
Klockspel och pussel, uppgifter på nomp.se för att befästa kunskaperna.

 

v.2 Busstidtabeller, genomgång och forskande i små grupper kring aktuella busslinjer och tider i förhållande till skoltider och självständig hemgång.
Läxa att ta reda på vad elevernas närmaste busshållplats heter och vilket bussnummer som går dit.

 

v.3 Fortsatt arbete med busstidatbeller, vi ritar bussar med rätt nummer och djupdyker i aktuella busstidtabeller.

 

v.4 Diagnos kap.7 och fördjupningsarbete kring klockan i form av problemlösning.Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Eleverna förbereder sig inför övergången mellan åk3 och åk4 där eget ansvar kommer att bli en större del av elevernas vardag både i skolan, hemma och övergången däremellan.