Matematik – åk 3 – Geometri och teknik (2D/3D)

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ayla Lannestedt


När, under vilka veckor?

v.45-46


Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är 2D och 3D?
Hur ser figurer i 2D och 3D ut?

Vilka former kan vi skapa i 2D och 3D?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga


Förankring i kursplanens syfte:Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor och volymer.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Beräkningar på berörda sidor i matteboken.

Konstruktioner i 2D och 3D med tandpetare och ärtor.
Rita 2D och 3D figurer och avbilda konstruktioner i 2D och 3D.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Arbetsprocessen för konstruktioner i 2D dokumenterar eleverna själva i en presentation i Google presentationer.

3d konstruktionerna avbildas på rutigt papper och samlas i pärmen bakom fliken matematik.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Måndag v.45
Repetera de geometriska formernas namn från åk2, rita dem på en gemensam affisch där form och namn framgår, sätt upp i klassrummet.
Bygg 2D (platta former) med kikärtor och tandpetare. Eleverna följer arbetsgången som finns förberedd och dokumenterar själva i en presentation via Classroom. (se dokumentation längre ner i Lpp’n)
Plocka isär konstruktionen, återvinn tandpetare till framtida projekt, samla kikärtor (Ayla skänker dem till hönorna hemma hos sig, de blir mat åt hönorna)
Fredag v.45
Vad är 3D?
Repetera de geometriska kropparnas namn från åk2, samla dem på en affisch där form och namn framgår. Vad är skillnaden mellan form och kropp?
Skapa 3D figurer bestående ev geometriska kroppar med tandpetare och gula ärtor.
Måndag v.46
Arbeta med geometriska kroppar, hörn, kanter, sidor och sidytor i matteboken.
Fredag v.46
Genomgång av hur man kan rita 3D bilder på rutigt papper.
Eleverna testar själva att rita kuber på rutigt papper.
Rita av din konstruktion i 3D på rutigt papper, räkna antal kanter, hörn och sidytor i din konstruktion.
Plocka isär konstruktionen och återvinn tandpetare till framtida projekt, samla ihop gula ärtor (Ayla skänker dem till hönorna hemma hos sig, de blir mat åt hönorna)Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:


Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Det gick väldigt bra att bygga med ärtor och tandpetare, eleverna var väldigt fokuserade och tyckte att uppgiften var rolig. Det syntes tydligt och några har bekymmer med finmotoriken.
Att inte berätta att de skulle rita av sina konstruktioner när de började bygga gjorde att eleverna tog ut svängarna i konstruktionerna och det gav dem en utmaning när de skulle rita av. Det sammanföll väl med att de som kunde bygga avancerade konstruktioner också hade förmågan att avbilda mer komplexa byggen. De bygge på den nivån de sen också kunde avbilda utom enstaka undantag.Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Gula ärtor som legat i blöt över natten var bättre byggmaterial än konserverade kikärtor. Kikärtorna delade mycket lättare på sig och var oproportionerliga tunga i förhållande till tandpetarna.


Eventuell pedagogisk dokumentation:

En elevs presentationen där de har dokumenterat hypoteser, metod, resultat, slutsats, reflektion och utvärdering. Presentation är gjord i google presentationer, eleven har arbetat via ipad och uppgiften delades ut i classroom till alla elever.

Klicka för större bildKlicka för större bildKlicka för större bildKlicka för större bildKlicka för större bildKlicka för större bild


Klicka för större bild


Klicka för större bild


Klicka för större bild


Klicka för större bild