Forts samband och förändring

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v 19-23 + 35-40

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

•När behöver vi procent och vad är det?
•Vad menas med procentuell förändring?
•Hur använder vi oss av procent i vardagen?
•Hur kan vi beskriva samband på andra sätt?
•Hur använder vi oss av ett koordinatsystem?
•Hur tolkar och skissar man grafer?
•Vad innebär jämförpris och proportionalitet?
•Vad är det för skillnad på ett proportionellt linjärt samband och ett linjärt samband? Hur skriver vi formler till dessa?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
•kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
•kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

•formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
•använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
•välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
•föra och följa matematiska resonemang
•använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen

•Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
•Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
•Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris-Procentforandring-och-samband

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under första delen av tiden kommer jag att hålla vissa genomgångar där vi behandlar centrala begrepp inom området. Det blir en del tid till eget räknande och fördjupning. Vi kommer försöka koppla så mycket som möjligt till vardagsproblem.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av olika läxuppgifter + läxförhör. Aktivt jobb under lektionstid eftersom det du ständigt har möjlighet att visa dina kunskaper. Inlämningsuppgift.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Facit övningsblad

v 18 

Torsdag (MG) + Fredag (MR)
Repetition av grunderna i procenträkning. Uppfräschning av tidigare kunskaper (år 7)
Filmer om triangeln för de olika delarna i procent: procentfilmen, 
Därefter kan ni repetera grunderna på följande övningsblad:
Grundkurs procent, Facit – procent
Övningsblad – Procent 1, Övningsblad – Procent 2, Övningsblad – Procent 3, Övningsblad – Procent 4, Facit Övningsblad

v 19

Måndag (MG) + Tisdag (MR)
Procent och promille, i boken s 134-137 + extra ÖB
Extra övningsblad: Övningsblad 4.1 A-4.1CÖvningsblad 4.1D

v 20

Fredag (MG) + (MR)
Vi skapar egna problemlösninguppgifter utifrån annonser/reklamblad på olika nivåer och tränar på att lösa våra egna problem.

v 21

Måndag (MG) + (MR)
Vi filar på våra problemlösningsuppgifter i början av lektionen. Därefter byter vi problem med varandra, löser varandras problem och ger varandra respons i form av ”Two stars and a wish”
Provgenomgång – algebra kap 2

Tisdag/Torsdag (MG) + (MR)
Introduktion av förändringsfaktor. Vad är det och hur kan det effektivisera våra uträkningar? Träning två och två på Övningsblad 4.2
Film om förändringsfaktor (grunderna)
Film om förändringsfaktor (fortsättning)

Fredag (MR) : Vi börjar med att klura på ett areaproblem tillsammans. Därefter jobbar vi med en parvis aktivitet om förändringsfaktor och sedan blir det lite tid för eget jobb i boken på s.138-141.

v 22 

Matten utgår pga andra aktiviteter.

v 23

Måndag (MG): Vi börjar med att klura på ett areaproblem tillsammans. Vi tittar även på en ”ny” triangel där förändringsfaktorn ingår. Därefter jobbar vi med övningsuppgifter i kunskapsmatrisen samt eget jobb i boken på s.138-141.

v 35 Repetitionsvecka

Vi tittar lite på årsplaneringen för att sedan starta upp med lite repetion ifrån förra terminen.
Vi tittar tillbaka på vad begreppet förändringsfaktor innebar och hur vi använde oss av det för att effektivt beräkna det nya värdet (se filmer under v 21)
Vi tränar därefter tillsammans: Övningsblad-4.2 samt övningsuppgifter på kunskapsmatrisen.se. Se till att din inloggning fungerar.

Hur hör procent ihop med algebra? Kan vi använda vår gamla kunskap om ekvationer till att lösa procentproblem?
Vi gör några problem tillsammans och sedan lite tid för egen träning: Övningsblad 4.3
Länk: Film om algebra och procent.

v 36

Må-Ti SR + Ti-On SG
Vad är det för skillnad på procent och procentenheter?
Vi gör några uppgifter tillsammans. Därefter egen träning på Övningsblad 4.4

+ repetition på de tre delarna: förändringsfaktor, algebra och procent, procent och procentenheter. Repetition från bokenExtra träningsuppgifter

To
Vi hoppar nu raskt över på något som ni säkert alla använt er av men utan någon matematisk tanke. Sänka skepp!! Vi kommer såklart att prata om koordinatsystem också. 

v 37

Må SG + On SR Avstämning förändringsfaktor, procent och algebra, procent och procentenheter.

Ti SG + SR Vi går igenom begreppen kring koordinatsystem och tränar själva. Egen träning: boken s 148-150 Boken 4.5 Koordinatsystem
Läxa till måndag/tisdag v 38 Övningsblad 4.5

To SR + SG Matten utgår pga av teater.

v 38

Må SG Vi går igenom begreppen kring koordinatystem och testar att programmera i code.org https://studio.code.org/hoc/1 + ev mer träning i boken 4.5 s 148-150, se länk v 37.

Ti SG Genomgång. En linje i ett koordinatsystem, vad kan det kallas? Vi tittar/tolkar några olika sådana och ser hur vi på egen hand kan skissa upp dessa till några situationer.
Egen träning: Boken 4.6 Grafer + Övningsblad 4.6

Ti SR Genomgång av avstämningen samt vi testar att programmera i code.org https://studio.code.org/hoc/1

To SG Genomgång. Vad menas med jämförpris och proportionalitet? Hur kan vi uttrycka en proportionalitet på olika sätt (ord, tabell, graf, formel). Vi gör en övning 2 och 2 för att träna på detta. Fakta proportionalitet Film:

To SR Genomgång. En linje i ett koordinatsystem, vad kan det kallas? Vi tittar/tolkar några olika sådana och ser hur vi på egen hand kan skissa upp dessa till några situationer.
Egen träning: Boken 4.6 Grafer + Övningsblad 4.6

v 39

Må SG
Vi följer upp övningen från förra veckan och tränar på egen hand på kap 4.6 och 4.7. Boken 4.6 Grafer, Boken 4.7 ProportionalitetFacit 4.7 Extra: Övningsblad 4.6Övningsblad 4.7 B

Ti utgår pga Lemshagaspelen

On SR
Genomgång. Vad menas med jämförpris och proportionalitet? Hur kan vi uttrycka en proportionalitet på olika sätt (ord, tabell, graf, formel). Vi gör en övning 2 och 2 för att träna på detta och följer upp den tillsammans. Fakta proportionalitet

To SG + SR
Gemensamma exempeluppgifter + Egen träning kap 4.6 och 4.7. Boken 4.6 Grafer, Boken 4.7 ProportionalitetFacit 4.7 Extra: Övningsblad 4.6Övningsblad 4.7 B

v 40

Må SG + Ti SR
Linjära samband. Kan man beskriva en rät linje med en ekvation? Vi pratar om skillnader mellan proportionalitet och andra räta linjer. Egen träning kapitel 4.8.Boken 4.8 Linjära samband, Facit 4.7 + 4.8 Extra: Övningsblad 4.8

Film:

Ti SG utgår pga YAM

On SR 
Paruppgift linjärt samband + egen träning kapitel 4.8 (se tisdag)

To SR + SG
Egen träning inför bedömningsuppgift. Basläger/hög höjd/övningsblad
Basläger + hög höjd,Extrauppgifter att träna på inför provetFacit extrauppgifter att träna inför provet Begreppslista

v 41

Må SG + Ti SR Bedömningsuppgift samband

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

•Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
•Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
•Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna – nämn två saker som varit bra och ngt som behöver utvecklas.