Förändringsfaktor

Ansvarig/Ansvariga: Madeleine Theander
När, under vilka veckor?

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är förändringsfaktor?
Hur kan jag räkna med förändringsfaktor?

Hur kan jag skapa egna uppgifter med förändringsfaktor?

Hur räknar jag med flera förändringar?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
    • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

E-nivå på testad förmåga:
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom
att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven
kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i
huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer
samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

C-nivå på testad förmåga:
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda
dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även
beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl
fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt
föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

A-nivå på testad förmåga:
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att
använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva
olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

v. 36

Onsdag: Repetera procent, frivilligt testa på förändringsfaktor (uppkopierade häften)
Torsdag: Genomgång av förändringsfaktor i olika sammanhang. Arbeta med häfte:

Ladda ner dokumentet "Förändringsfaktor.pdf"

Olika förklaringar av förändringsfaktorn (även upprepade förändringar):

Både skriftlig instruktion och videoexempel: http://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/procent/forandringsfaktor

Bra förklaring: http://www.teacherondemand.se/video/728/forandringsfaktorer.html

Ännu en: http://www.youtube.com/watch?v=JPpV0doeGyI&feature=related

Lös med ekvation: http://www.youtube.com/watch?v=Sh12MMakk9M&feature=relmfu

v. 37

Onsdag: Upprepade förändringar, arbeta med ett exempel på egen hand. Gå igenom olika lösningar.
Torsdag: Går igenom bedömning. Fortsättning upprepade förändringar, börja med arbetshäfte:

Ladda ner dokumentet "Upprepade förändringar.pdf"

v. 38

Onsdag: BEDÖMNINGSUPPGIFT: Muntlig uppgift, förbered och spela in.

Ladda ner dokumentet "Förändringsfaktor - muntlig bedömning.pdf"

Torsdag:
Träna på tidigare uppgifter från nationella prov och lämna gärna in så rättar jag till dagen innan provet.
Ladda ner dokumentet "Procentuppgifter på nationella prov.pdf"


Träna vidare. För dig som vill ha utmaning – uppgifter med bostadslån och sms-lån.


Ladda ner dokumentet "Ränta på ränta - vad händer då? .pdf"

v. 39

Onsdag: LÄXA lämnas in – arbete på lektionen


Ladda ner dokumentet "LÄXA förändringsfaktor.pdf"

Torsdag: Redovisning av läxa

v.40

LÄMNA IN UPPGIFTER SOM NI VILL HA RÄTTADE
Onsdag: Matematikpromenad – förbered nästa område
Torsdag: Prata utifrån matematikpromenaden

v. 41

Onsdag: Räta linjens ekvation
Torsdag: FRILUFTSDAG
v. 42
Onsdag:
Repetition inför provet + räta linjens ekvation
DETTA SKA DU KUNNA INFÖR PROVET
Ladda ner dokumentet "INFÖR PROVET.pdf"
Torsdag:
Skriftligt PROV


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?


Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Information om nationella proven:

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-7-9/amnesproven-i-arskurs-9/nationellt-prov-i-matematik-i-arskurs-9-1.199247