Mars English: ”Bill’s New Frock” by Anne Fine

”Bill’s New Frock” by Anne Fine is about a young boy who wakes up one morning and is a girl. He experiences a day in the life of a girl and gets a new perspective about how boys and girls are treated in England. Our discussion will focus on the stereotypes about boys and girls, and why they exist. Must we say, ”boys are like this…” and ”girls are like that..” or could we take out the gender and just say, ”some people are like this… ” and ”some people are like that…”?  What do the students think?

Resources:

 1. Novel: ”Bill’s New Frock” by Anne Fine
 2. Quizlet – a website that helps students practice vocabulary
 3. Jon IT teacher – teaching students how to animate in keynote

Knowledge Goals

 1. To learn a wide variety of words from the novel via Quizlet
 2. To partake in discussions about the book (oral)
 3. Show listening comprehension by summarizing the text orally
 4. Write answers to questions about the book, shows both listening comprehension and writing skills

Assessment:

 1. Quizzes on vocabulary
 2. Keynote animation: Each student is responsible for summarizing their pages from the book and writing a three box storyboard about their pages. They are then going to write dialogue and animate characters for their pages. In the end we will have an animated Keynote that tells the story of Bill and his new frock.
  1. spelling
  2. grammar
  3. sentences
  4. summary of text, show comprehension of text

Link to Swedish Curriculum:

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska

används.

• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

• Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.