LPP Veckans pyssel

Veckans Pyssel

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Agnes Jansson, Pernilla Stiernebo och Anita Anander

När, under vilka veckor

Pågående aktivitet måndag-fredag (mån-tors i villan) under läsåret.

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):?

Hur och vad kan man skapa med olika material?

Vilka tekniker kan man använda?

Hur läser och följer man en instruktion?

Vad för redskap behöver man till olika pyssel. Vad heter de och hur använder man dem?

Vad och vilka naturmaterial kan vi skapa med?

Vad och vilket återvunnit material kan vi skapa med?

Hur kan vi inspirera varandra?

Hur kan vi få alla att hjälpa varandra?

Övergripande mål från LGR11:

Förankring i kursplanens syfte:

4.

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • Eleven utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
 • Den ska även uppmuntra eleven att ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
 • Eleverna får kunskap i olika material och hur de kan användas samt hur de benämns

5.1

       kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

       skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg        

        samt med olika material,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

4.

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

       Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

       Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
 • Hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

5.1

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Hur?

Vi arbetar med olika material och olika tekniker. Vi arbetar med ett tema under en vecka som anslås och presenteras tydligt på samlingen och på fritids informationsvägg i hallen.

Vi arbetar med en öppen verksamhet där barnet kommer och går när de själv önskar.

Pedagogen dukar fram pysslet och c:a 12 barn kan arbeta samtidigt. När ett barn lämnar aktiviteten kan en annan erbjudas plats.

Pedagogen startar upp verksamheten och barnen hjälper till att leda verksamheten genom att visa och hjälpa varandra.

Pedagogen ska inspirera barnen genom samtal och med material och förslag inom temat men barnens egna tankar och idéer om hur och vad man vill göra ska styra.

Hur ska vi redovisa?

Vi dokumenterar varje vecka genom att ställa ut barnens alster under minst en vecka i mellangården och villan.

Vi fotograferar även processen och resultaten. Bilderna kan sedan användas i veckobrev, bildspel och fotocollage .

Varför?

Vi vill erbjuda barnen en skapande aktivitet med varierat innehåll.

Barnen ska få en möjlighet att välja att delta i en aktivitet med möjlighet att lära sig hur olika material och tekniker fungerar.

De ska kunna utvecklas själva men även samarbeta och skapa saker tillsammans.

Vi vill att barnen ska hjälpa till att leda verksamheten genom sina egna idéer och kunskaper, delar med sig av vad de kan och hjälper varandra.

Vi vill få en aktivitet med känsla av gemenskap i en åldersblandad grupp.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

-Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

-Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

-Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem.

-Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Diskussioner och förslag under fritidsråd. Vad var bra i utförandet? Vad kan vi förbättra till nästa läsår?

Enkätfrågor till barnen under slutet av läsåret.

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Ska barnen få större möjlighet att hjälpa till med planeringen av vilka pyssel vi ska göra och hur de ska utföras?

Ska vi ha önskeveckor, i så fall hur ofta under en termin?