Konsthistorien möter samtiden

Bild – åk 9- Konsthistorien möter samtiden – en parafras

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? Solen grön v 35-

Vad?

Vi ska fördjupa oss i olika konstnärer genom tiderna. Med inspiration från en konstnär ur konsthistorien ska du designa din egen mobiltelefon.

Frågeställning och följdfrågor

-Vad är konst?

-Vad är det som utmärker en viss stil?

-Kan du några konstnärer? Nutida och dåtida?

-Hur skulle DU skapa ett konstverk med inspiration från en annan konstnär?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

-Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

-Presentationer av eget bildskapande

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

-Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

-Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

-Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav

Hur?

konsthistorien möter samtiden

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att titta på olika exempel på konstnärer genom konsthistorien. Jag visar utvalda bilder och vi använder vi oss av VT rutin See-think-wonder. Vi ställer oss frågan konstverken uttrycker.

Alla får ta fram (eller låna av mig) sin mobiltelefon och skissar av den på ett A3-papper. Mobiltelefonen ska vara avbildad både framifrån och bakifrån. Tänk på att båda delarna måste vara lika stora, då vi ska limma ihop dem sen.

När du är färdig med skissarbetet blir du tilldelad en konstnär.

Ta reda på så mycket du kan om den konstnären. Inspirerad av konstnären ska du sedan designa din egen mobiltelefon. Kom ihåg att skissarbetet är viktigt för din kreativa process!

När du är klar med din design ska både framsidan och baksidan limmas på en kappskiva så att formen blir som en mobiltelefon.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

När du är klar med din mobil vill jag att du funderar över hur du har upplevt processen kring ditt bildskapande. Svara på frågorna; Stötte jag på några problem? Vad var svårt? Vad var lätt? Vad var roligt? Vad har jag lärt mig? Hur bedömer jag mitt resultat? Skriv ner dina tankar. Dessa frågor utgår vi ifrån när vi gemensamt redovisar mobilerna.

Skriv i ditt häfte;

Hur syns det i ditt verk att det är inspirerat av din konstnär?

Har ditt konstverk något budskap? Vad uttrycker den?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Vi pratar om och hur olika konstnärer arbetar. Vi tittar tillsammans på bildexempel. enligt VT rutin See-think-wonder. Skissarbete i häftet.

Lektion 2 och 3. Designa din egen mobil. Montera samt skriv en egen reflektion utifrån frågorna ovan. Maila mig. Gemensam redovisning när alla är klara.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Du har möjlighet att fördjupa dig i konsthistorien och på samma gång koppla dina egna upplevelser och erfarenhet i din samtid. Du utvecklar ditt tänkande och inspireras till egna kreativa lösningar med inspiration från din egen omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vi utvärderar gemensamt under redovisningen, med hjälp av stödfrågorna ni fick av mig.