kemisäkerhet

Ansvarig/Ansvariga lärare: yacine mohamedi

När, under vilka veckor? v 35 – 37

Dokument:

Säkerhetskompendium Kemi

Laborationsutrustning i bilder att träna på

Laborationsutrustning i bilder med namn

Vad?

Frågeställning och följdfrågor:

  • Hur ska du uppföra dig i en laborationssal?
  • Vilka säkerhetsåtgärder behöver du känna till?
  • Hur ska du handla om olyckan skulle vara framme?
  • Hur är olika kemikalier märkta och vad innebär märkningen?
  • Vad heter laborationsutrustningen som finns i laborationssalen?
  • Vilka säkerhetsåtgärder finns hemma hos dig?

Övergripande mål från LGR 11 

• Kan lära sig utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra, känna tillit till sin egen förmåga.
• Kan använda kunskaper från det naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier i samhällsliv och vardagsliv.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor vi utvecklar i detta projekt

Laborationssäkerhet är en förutsättning för att:
• Var elev ska kunna göra systematiska undersökningar i en laborationssal.

Centralt innehåll från kursplanen

Kemin i vardagen och samhället

  • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Praktiskt arbete, genomgångar, diskussioner, eget arbete

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftlig, muntlig och praktisk redovisning av säkerhetsåtgärder och regler i labbet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 35

ons/tors halvklass- genomgång av säkerhet på laborationer (del 1 i säkerhetskompendiumet). Vi testar skyddsutrustningen och tittar på ögonduschen och nödduschen.

Ons  Kemisäkerhet – vad är det och varför är det viktigt? Diskussion utifrån en fiktiv lektion En dag i No-labbet.

Fr Genomgång av säkerhet på laborationer (del 1)  + genomgång av farosymbolerna. Vi lär oss vad de olika farosymbolerna innebär samt gör ett quiz på hannashus.se.

v 36

ons/tors halvklass- genomgång av säkerhet på laborationer (del 1 i säkerhetskompendiumet). Vi testar skyddsutrustningen och tittar på ögonduschen och nödduschen.

Ons Genomgång av labbutrustning

Fr Brandsäkerhet i skolan och hemmet.

v 37 

ons/tors halvklass – praktisk träning av labbutrustning + praktisk träning av HLR, stabilt sidoläge och lägga tryckförband.

Ons  Diskussion kring fiktiva olyckssituationer.

Sjukvård – vilka olika olyckssituationer kan uppstå i ett labb och hur hanterar vi det?

Fr  praktisk träning av labbutrustning + praktisk träning av HLR, stabilt sidoläge och lägga tryckförband.

Repetition inför provet.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Säkerhetsåtgärder, olycks- och skadesituationer är alltid aktuella – både i skolan, hemmet och i samhället. De är även viktiga för det fortsatta kemiarbetet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang. I undervisningen dras paralleller till omvärlden, för att hela tiden sträva efter det autentiska lärande

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.