Introduktion till Franskan

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När? HT-17 (se grov planering/tidsplan nedan)

Vad?

Fokus i år är att börja utveckla en bas för att kunna kommunicera på franska genom att enkelt kunna presentera sig och prata om enkla tema, såsom sig själv, sin familj, sina husdjur m.m.

Frågeställning (och följdfrågor):
– Vad kan vi om Frankrike? (Reggiosamling av förkunskaper)
– Hur säger man siffrorna på franska? Hur uttalar man alfabetet?
– Hur hälsar eller presenterar man sig på franska? Vad man heter, hur gammal man är, var man bor? Om man har syskon?
– Vad heter olika husdjur? Hur säger man ifall man har eller inte har husdjur hemma?
– Hur ser Frankrike ut? Hur ser livet ut och hur funkar språket i Frankrike och fransktalande länder?
– Vilka kända barnsånger finns det?

Övergripande mål från LGR11 2.2:
– ges möjligheter att kommunicera på något främmande språk på ett funktionellt sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
– Grundläggande kunskaper för kommunikation: skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, uttal, mm.
– Se samband eller likheter/olikheter mellan Frankrike och Sverige.

Centralt innehåll från kursplanen:
Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga genom att:
– utveckla sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
– fördjupa sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
– utveckla sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter.

Kunskapskrav:
Betyg ges inte i moderna språk i åk6. Men ämnesmatris i moderna språk finns för åk 7-9.

 

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi ska utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- och skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, lekar m.m.

Vi jobbar utifrån läromedlet ”La Nouvelle Chouette A”.

På lektionerna kan eleverna jobba med och diskutera kring ett samtalsämne (eventuellt ämnet i läromedlets kapitel).
Vi lär oss även att sjunga kända barnsånger som ”Un kilomètre à pied” och ”Sur le pont d’Avignon”.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntlig interaktion, hörövningar och skriftliga övningar/prov.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
OBS! Detta är en grov planering/tidsplan!
v.35 – Ängsholmen
v.34+36 – prova-på lektioner i spa/fra/ki
v.37 – Reggiosamling av förkunskaper: vad vet jag om franskan/Fransktalande länder? med diskussion.
v.38 – Hur hälsar man och säger hur man mår?
v.39-40 – Jobba med franska alfabetet och siffrorna (0-20)
v.41-42 – Hur presenterar man sig på franska? och ställer frågor tillbaka?
v.43 – fortsätter träna på uttal och stavning av alfabet, siffror och hälsning/presentation
v.44 – Höstlov
v.45-48 – fortsättning: Hur presenterar man sig? om man har syskon eller djur? (Kapitel 1-3)
v.50 – Tittar på fransk film

Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Målet är att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intressen samt att kunna kommunicera på franska.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
– att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
– aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
– ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.


Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation (länkas):