Träningslära

Ansvarig/Ansvariga: Gottis Olofsson
När, under vilka veckor? v.10-18

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

  • Vad är träning för mig?
  • Hur kan jag påverka min hälsa?
  • Hur ska jag lägga upp ett träningsprogram?
  • Vilka olika motivationsfaktorer kan jag jobba med?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

 

Kunskapskrav för betyget E: Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
Hälsa och livsstil
Eleven kan sätta upp mål som i huvudsak är realistiska och motiverade. Eleven kan sätta upp mål som är relativt realistiska och motiverade. Eleven kan sätta upp mål som är realistiska och motiverade.
Eleven kan välja aktiviteter/ övningar, träningsfrekvens och intensitet som i huvudsak är motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål. Eleven kan välja aktiviteter/ övningar, träningsfrekvens och intensitet som är relativt väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål. Eleven kan välja aktiviteter/ övningar, träningsfrekvens och intensitet som är väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål.
Eleven kan ge en enkel och till viss del underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser. Eleven kan ge en utvecklad och relativt väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser. Eleven kan ge en väl utvecklad och väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Eleven kan ge enkla exempel på och föra en till viss del underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer. Eleven kan ge utvecklade exempel på och föra ett relativt underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer. Eleven kan ge välutvecklade exempel på och föra ett väl underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer
Rörelse
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

 

Hur ska vi arbeta?

Genom föreläsning om träningslära. Eget konstruerande av träningsprogramm. Möjligheten att prova på olika sätt att nå sitt mål.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av eget träningsprogramm och en egen reflektion efter träningsperiodens slut samt såklart aktivt deltagande i de praktiska momenten.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 10- 13 dubbeltimme: simning/livräddning, spinning på BJ med mål.

enkeltimme: dans, uppvärmning, redskapsträning- trampett, handstående, föreläsning att sätta mål.
v.14Ladda ner dokumentet "Träningslära.key"

Ladda ner dokumentet "Uppgift träningslära-Lemshaga.pdf"


Ladda ner dokumentet "Utvärdering - träningsprogram.pdf"
Elevexempel på träningsprogram:


Ladda ner dokumentet "Träningsprogram E.N.pdf"
v.15 Påsklov
v.16
v.17
v.18 inlämning av uppgift samt utvärdering senast torsdagen den 30 april.Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Att skapa sig en hälsosam livsstil och förstå hur mat, vila och motion hör ihop för att må bra är en kunskap för livet.

Varför?


Sammanhang och aktualitet: Hela skolan är just nu aktiv kring begreppen hälsa och livsstil. De kommer att möta och bemöta dessa begrepp på olika sätt det kommande året i och med det arbete Lemshaga gör kring Grön Flagg