Simning och nödsituationer

Ansvarig: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v. 14

 

Vad?

 

Frågeställning:

  • Kan eleven simma minst 200 meter ( valfritt simsätt) samt 50 meter ryggsim?
  • Kan eleven hantera nödsituationer vid vatten?Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Simning i mag- och ryggläge.
  • Badvett och säkerhet vid vatten. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

E C A
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi besöker Gustavsbergsbadet för att träna simning och livräddning i vattnet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Om eleven kan simma- valfritt simsätt, ryggsim och ha kunskap om nödsituationer vid vatten.


Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 14: Båda klasserna åker till badet på onsdag.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Föräldrar, syskon, kompisar samt övriga människor som skulle kunna hamna i en nödsituation vid vatten.