Orientering och friluftsliv

Ansvarig lärare:Gottis Olofsson
När, under vilka veckor? v. 39-48

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

Vad är Orientering? Bara lika med skog?

Varför är det bra att kunna läsa kartor?
Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
Hur lyder allemansrätten?
Hur ska jag planera en lättare halvdagsvandring?
 
 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

  • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
  • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
  • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
  • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå)

  • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartorA och andra hjälpmedel för positionering
  • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

 

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta utomhus hela perioden. Vi både både att öva på att hitta kontroller men även tolka kartor. Ni kommer att i vår hemmamiljö här på Lemshaga köra orienteringen en och en.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

  • aktivt deltagande både praktiskt och muntligt
Lokala mål för åk 7 på Lemshaga akademi:
Friluftsliv och utevistelse:
Aktivitet/tema E C A
Orientering och friluftsliv

Orientering i kända och okända marker med kartan som hjälpmedel.

Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Söker stora ledmarkeringar, vågar inte ta risker. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Kan värdera vägval och vågar sig utanför de tänkta lederna. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftsliv

Kartkunskap med teckenförklaringar. Rita en karta med tecken (se uppgiftfil)

Kunna de vanliga karttecknen och skala. Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala. Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala, både i praktiken och i teorin.
Orientering och friluftsliv

Utevistelser i alla årstider. Vandring och reflektion.

Viss anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa? God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa nu och i framtiden?
Orientering och friluftsliv

Allemansrätten, rättigheter och skyldigheter

Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.

Ladda ner dokumentet "Orienterings teori 2014.pdf"

Tidsplan, när ska vi göra vad?

vecka 39
enkeltimme: orientering på Lemshaga. Prova på en och en
vecka 40
dubbeltimme: Orientering på annat ställe, lite kring allemansrätten
enkeltimme: Orientering med teorifokus
vecka 41
enkeltimme: Orientering på Lemshaga
torsdag: Orientering på Hellas
vecka 48
dubbeltimme: Vandring Vidsjön runt. Vad är lämplig klädsel? Hur hämtar vi kraft från naturen?

Ladda ner dokumentet "Orienterings teori 2014.pdf"