Med kroppen som redskap

Ansvarig/Ansvariga: Gottis
När, under vilka veckor? 43-47

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur kan vi stärka vår kropp?
Varför ska vi stärka vår kropp?
Vad är det för skillnad på att träna på gym och i hallen med kroppen som redskap?
Styrka/mod – båda behövs i redskapsgymnstiken.


Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Centralt innehåll:

  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Med mycket olika styrkeövningar och tester. Hela tiden kroppen i fokus.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Under 4 veckor arbetar vi med styrketräning på olika sätt, både på BodyJoy och på skolan.

Efter höstlovet fokuserar vi på redskapsgymnstik, mycket mod och styrka.