Idrott och Hälsa Neptunus Period 1- ht 16

Idrott och Hälsa Neptunus period 1

Idrott och Hälsa – åk 1 period 1, HT -16
Ansvarig lärare: Gottis
När, under vilka veckor? v. 35-43

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

 1. Uppmärksamhet, hur följer man en instruktion?
 2. Samarbete, vad betyder det?
 3. Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika lekar och övningar.
 4. Vad heter redskapen i gympasalen och vad kan man göra med/ på dem?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • allsidig rörelseförmåga
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå).

 • Vi kommer leka lekar och göra olika övningar för att träna uppmärksamhet och samarbete.
 • Vi kommer att prova olika handredskap såsom ärtpåse, rockring, boll och hopprep
 • Vi kommer att samtala kring begrepp som rör lek, hälsa och utomhusaktivitet samt rumsuppfattning.
 • Vi kommer göra grundformer( såsom springa, hoppa, krypa, rulla mfl. ) i olika lekar och banor.
 • Vi kommer att vara både inne och ute.
 • Vi kommer att samtala om våra sinnen och prova att använda dem på olika sätt.
 • Vi kommer att göra en lite vandring i närområdet med ryggsäck och fika med mellis.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta både inom- och eventuellt utomhus, både i grupp och enskilt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Tidsplan, när ska vi göra vad?

Vi inleder perioden med att leka, känna rörelseglädje, gå igenom regler samt uppmärksamhet.
Vi kommer arbeta och samtala om olika grovmotoriska grundformer.
Under uteperioden jobbar vi med våra sinnen.
Därefter går vi in och provar olika handredskap och gör olika banor där vi övar de motoriska grundformerna.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Andra pedagoger som jobbar med klasserna, klasserna som grupper.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Övergripande mål från läroplanen 2.2

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord)

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Vi kommer samtala kring perioden, vad har vi lärt oss och vad behöver vi bli bättre på?

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer

Hur har gruppen fungerat?

Pedagogisk dokumentation (länkas)

Länktips