Idrott och hälsa – åk 9 – Rörelseträning på olika sätt

Ansvarig lärare: Henrik Forselius

 

När, under vilka veckor? v.6 -15 + 17-22

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

  • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med olika aktiviteter?
  • Hur kan vi stärka vår kropp?
  • Varför ska vi stärka vår kropp?
  • Hur kan vi bygga upp ett spel så att alla känner sig delaktiga?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

 

Förankring i kursplanens syfte:

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Hur ska vi arbeta?

Genom olika praktiska pass där vi utmanar vår rörelse- och styrkeförmåga.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under de olika lektionerna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Måndag (grön) Onsdag (dubbel) Torsdag (röd)
6 Rörelsebana Röd: Body Joy – Hamnen (box)
Samling 8.20
Rörelsebana
7 Trampett / Redskap Grön: Body Joy – Hamnen (box)
Samling 8.20
Trampett/ Redskap
8 Lekar med och utan boll Röd: Lekar med och utan boll
10 Lagspel Grön: Lagspel
11 Lagspel Röd: Lagspel
12 Lagspel Grön: Lagspel
14 Olika hinderbanor Innebandy
15 Lekar Prov – Skadeförebyggande
17 NP-Eng NP-Eng Lekar ute
18 Lekar ute Grön: Friluftsliv Lovdag
19 Fotboll NP-Matte Träna på eld + kondition
20 Träna på eld + kondition Röd: Friluftsliv Fotboll
21 Studiedag Grön: Friluftsliv Softboll
22 Softboll Båda: ??????