Idrott och hälsa – åk 9 – Friluftsliv

Ansvarig lärare: Henrik Forselius

 

När, under vilka veckor? Vecka 16-21

 

Vad?

Frågeställningar:

 • Hur klär jag mig för vistelse i naturen?
 • Hur bygger jag ett enkelt skydd för natten?
 • Hur kan jag göra upp eld med eldstål?
 • Kan jag hantera stormköket på ett lämpligt sätt?
 • Vad ger allemansrätten mig för möjligheter/skyldigheter i naturen?
 • Hur påverkar friluftslivet min mentala hälsa?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Kunskapskrav:
Friluftsliv
E C A
Genomförande av moment Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Utrustning/klädsel Viss anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassa val av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder.
Allemansrätten Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lite teori kommer blandas med mycket praktisk träning. Vissa enskilt medan de flesta momenten kommer ske i grupp.

Friluftsliv år 9 en dubbellektion

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande både i de praktiska momenten samt i gemensamma diskussioner.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Måndag Onsdag (dubbel) Torsdag
16 Röd: Samling i L1 för teoretisk genomgång
Därefter olika moment i skogen.
17 NP-Eng NP-Eng
18 Grön: Samling i L1 för teoretisk genomgång
Därefter olika moment i skogen.
19 NP-Matte Träna på eld + 
kondition
20 Träna på eld + 
kondition
Röd: Friluftsliv på Södersved. Gör upp eld samt 
lite annat småpyssel…….
21 Grön: Friluftsliv på Södersved. Gör upp eld samt 
lite annat småpyssel…….
22 ????

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Vi knyter an till tidigare delar inom friluftslivet där matlagning och planering av vandringar varit ett inslag. Nu tar vi det ett steg längre genom att praktisera vissa delar, som enligt eleverna är förknippade med friluftslivet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar omvärlden tillsammans med dem.