Idrott och hälsa – åk 8 – Orientering och friluftsliv

När, under vilka veckor? v.36-42

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är Orientering?

 • När kan du ha nytta av att kunna läsa en karta?
 • Vad finns det för hjälpmedel att använda när jag ska orientera förutom en karta?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur påverkas jag av allemansrätten?
 • Hur ska jag planera en hel dag ute med orientering och matlagning?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte:

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Aktivitet/tema E C A
Orientering och friluftsliv

Orientering i okända marker med karta och andra hjälpmedel.

Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Söker stora ledmarkeringar, vågar inte ta risker. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Kan värdera vägval och vågar sig utanför de tänkta lederna. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftsliv

Kartkunskap med teckenförklaring.

Kompassen-hur fungerar den?

Rita i kontroller på en karta med kontrollbeskrivningar.

Kunna de vanliga karttecknen och skala.

Kunna ta ut kompassriktningen till några enkla kontroller.

Rita i kontroller på en karta.

Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala.

Kunna ta sig mellan olika kontroller med hjälp av en kompass med viss säkerhet.

Rita i kontroller på en karta med rätt kontrollbeskrivning.

Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala.

Kunna ta sig mellan kontroller med hjälp av en kompass på ett säkert sätt.

Rita kontroller på en karta med rätt kontrollbeskrivning och kompassrikting. Samt skriva en förklaring för hur du tar dig till varje kontroll.

Orientering och friluftsliv

Utevistelser i alla årstider. Planering och organisering av vistelse ute en hel dag med aktivitet och matlagning.

Viss anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder.

Kunna laga mat med hjälp/stöd av andra i gruppen.

Anpassa val av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder.

Kunna laga mat med viss säkerhet.

God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder.

Kunna organisera gruppen och laga mat tillsammans med dem på ett säkert sätt.

Orientering och friluftsliv

Allemansrätten, rättigheter och skyldigheter

Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att starta perioden med en teoritimme där vi repeterar orienteringens grunder( karttecken, kartans färger, skala, passa kartan, ledstång mm.). Vi kommer att praktiskt träna på att orientera både i närmiljön och i okänd miljö med hjälp av karta och annat hjälpmedel.

Vi avslutar perioden med en hel dag ( v.42 torsdagen den 15:e oktober) ute med orientering i okänd miljö samt ett litet skriftligt förhör.

Orienteringsteori kopia

Orienteringsteori – bildspel

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Aktivt deltagande både praktiskt och muntligt.
 • Individuell inlämning av reflektionsuppgift. Inlämning senast fredag v.42.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka Tisdag Röd Onsdag (Dubbelpass) Fredag Grön
36 Grön: Orienteringsteori under en timma
Därefter Göra en egen orientering med 2 kontroller
Softboll 1
37 Friidrott Röd: se ovan Friidrott
38 Lemshagaspelen Hemstudiedag Orientering på varandras kartor
39 Softboll 2 Röd: Orientering vid Kvarnsjön Softboll 2
40 Orientering på varandras kartor Grön: Orientering vid Kvarnsjön Eget val: Lagspel/ orientering
41 Konfotboll/fotboll Röd Orientering i okänd terräng Coopers Test
42 Coopers Test Grön: Orientering i okänd miljö
Plats meddelas senare.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.