Idrott och hälsa – åk 7 – Rörelse genom lek och spel

Ansvariga lärare: Gottis och Henrik

När, under vilka veckor? v. 10-22

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur bygger vi upp spelet volleyboll så att alla får chansen att utveckla sin rörelseförmåga?
Kan olika aktiviteter bidra till samma typ av rörelse?
Hur påverkar leken vårt rörelsemönster?
Hur kan man anpassa sina rörelser samtidigt som vi visar hänsyn mot klasskompisar?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte:

  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Rörelse
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer under tre lektioner att fördjupa oss i lagspelet volleyboll. Teknikträning, spel och prat om hur dina rörelser kan påverka spelet. Vidare kommer vi i stor utsträckning att använda leken för att på det viset ge möjligheter för olika typer av rörelsemönster.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt och engagerat deltagande under de praktiska momenten.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka Tisdag (dubbelpass) Onsdag (röd) Onsdag (grön)
10 Grön:Livräddning och simning Volleyboll Volleyboll
11 Röd: Livräddning och simning Volleyboll Volleyboll
12 En timma So och en timma
idrott för båda klasserna.
Volleyboll Volleyboll
13 PÅSKLOV PÅSKLOV PÅSKLOV
14 Dubbelpass idrott för båda 
klasserna. Samling IP 8:20
Lekar: gorillan
15 Grön: Ekedalspåret Lekar: Ambassaden + Prickboll
16 Röd: Ekedalspåret Lekar: Önskemålslekar
17 Grön: Body Joy Catch the flag
18 Röd: Body Joy Biathlon + Fotboll
19 Grön: Södersved – stormkök Vindskydd
20 Röd: Södersved – stormkök ??
21 Grön: Allemansrätten, samling L5 Softboll
22 Röd: Allemansrätten, samling L5 Planetspelen – Vikarie