Friluftsliv och orientering

Ansvarig: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? 35-42

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är Orientering?

När kan du ha nytta av att kunna läsa en karta?
Vad finns det för hjälpmedel att använda när jag ska orientera förutom en karta?
Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
Hur påverkas jag av allemansrätten?
Hur ska jag planera en hel dag ute med övernatting och matlagning?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisenHur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att starta perioden med en teoretisk och praktisk genomgång av stormköket och planering inför övernattningen på Björnö som görs i samband med lägerskolan. Senare på terminen kommer vi ha en teoritimme där vi repeterar orienteringens grunder( karttecken, kartans färger, skala, passa kartan, ledstång mm.). Vi kommer praktiskt att träna på att orientera både i känd och okänd miljö med hjälp av karta och annat hjälpmedel.

Vi avslutar perioden med en hel dag ( v.41 torsdagen den 9 oktober) ute med orientering i okänd miljö. Vecka 42 kommer vi även att ha ett teoretiskt prov om orientering.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • aktivt deltagande både praktiskt och muntligt.
 • Prov på orienteringskunskaper v.42

 

Aktivitet/tema E C A
Orientering och friluftsliv

Orientering i okända marker med karta och andra hjälpmedel.

Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Söker stora ledmarkeringar, vågar inte ta risker. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Kan värdera vägval och vågar sig utanför de tänkta lederna. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftsliv

Kartkunskap med teckenförklaring.

Kompassen-hur fungerar den?

Rita i kontroller på en karta med kontrollbeskrivningar.

Kunna de vanliga karttecknen och skala.

Kunna ta ut kompassriktningen till några enkla kontroller.

Rita i kontroller på en karta.

Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala. Kunna ta sig mellan olika kontroller med hjälp av en kompass med viss säkerhet.

Rita i kontroller på en karta med rätt kontrollbeskrivning.

Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala. Kunna ta sig mellan kontroller med hjälp av en kompass på ett säkert sätt.

Rita kontroller på en karta med rätt kontrollbeskrivning och kompassrikting. Samt skriva en förklaring för hur du tar dig till varje kontroll.

Orientering och friluftsliv

Utevistelser i alla årstider. Planering och organisering av vistelse ute en hel dag med aktivitet, matlagning och övernattning.

Viss anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder.

Kunna laga mat med hjälp/stöd av andra i gruppen.

Bidrar vid iordningställandet av läger.

Anpassa val av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder.

Kunna laga mat med viss säkerhet.

Bidrar med viss säkerhet vid iordningställande av läger.

God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Kunna organisera gruppen och laga mat tillsammans med dem på ett säkert sätt.

Är aktiv, drivande och bidrar med säkerhet vid iordningställande av läger.

Orientering och friluftsliv

Allemansrätten, rättigheter och skyldigheter

Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Tisdag (dubbel) Torsdag (grön) Fredag (röd)
35 8.20 – 9.20 – Röd
9.30 – 10.30 – Grön
Samling i Loftet
Förberedelse inför lägerskola
Lägerskola Björnö med 
övernattning
Båda klasserna
Lägerskola Björnö
Båda klasserna
36 8.20 – 9.20 – Grön
9.30 – 10.30 – Röd
Samling IP
Friidrott och lek
Friidrott och kondition Friidrott och kondition
37 8.20 – 10.20 – Grön
Sal: Storgården
Orienteringsteori
Softboll Softboll
38 Lemshagaspelen – Grön+Röd Lagspel på gräsplan Lagspel på IP
39 8.20 – 10.20 – Röd
Sal: Storgården
Orienteringsteori
Praktisk orientering i närmiljö Praktisk orientering i närmiljö
40 8.20 – 10.20 – Grön
Samling: Idrotthallen
Orientering i okänd terräng
med naturpasset.
Praktisk orientering i närmiljö Praktisk orientering i närmiljö
41 8.20 – 10.20 – Röd
Samling: Idrotthallen
Orientering i okänd terräng
med naturpasset.
Hel orienteringsdag för hela Ladan.
Plats meddelas senare
?????
42 Teoretiskt orienteringsprov
Plats: ???
Teoretiskt orienteringsprov
Plats: ???Ladda ner dokumentet "Orienteringsteori - bildspel.key"


Ladda ner dokumentet "Orienteringsteori.pdf"

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet. Under lägerskolan på Björnö ger vi eleverna en inblick i hur man kan finna styrka och rekreation genom friluftslivets mångfald.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.