Dans och rörelse till musik

Ansvarig: Henrik
När, under vilka veckor? v.6-15Frågeställningar:

 

  • Varför dansa?
  • Hur påverkas din hälsa vid dans?
  • Hur påverkar musiken dina rörelser?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen:

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

E C A
Rörelserna anpassas till viss del till musikens grundpuls och till olika rytmer. Rörelserna anpassas relativt väl till musikens grundpuls och till olika rytmer. Rörelsernas anpassas väl till musikens grundpuls och till olika rytmer.
Rörelserna anpassas till viss del till den valda musiken. Rörelserna anpassas relativt väl till den valda musiken. Rörelsernas anpassas väl till den valda musiken.
Rörelserna anpassas till viss del till aktivitetens syfte (t.ex. fri rörelse till musik eller givna danssteg/turer). Rörelsernas anpassas relativt väl till aktivitetens syfte (t.ex. fri rörelse till musik eller givna danssteg/turer). Rörelserna anpassas väl till akti- vitetens syfte (t.ex. fri rörelse till musik eller givna danssteg/turer).

 

Hur ska vi arbeta?

 

Inspiration av mig samt teorigenomgångar om hur man kan lägga upp ett dans/träningsprogram till musik.

Egna övningstillfällen där jag finns som handledare.

Lektioner där du få testa på några olika traditionella danser.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av musikanalys samt rörelsebeskrivning.

Praktiskt leda övriga i klassen under två låtar.

Aktivt deltagande under de praktiska momenten med pardans.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Onsdag Fredag
6 Kond/Styrka (uppvärmning – spring och hopplåt) Box Dans – Jenka, cowboydans, bugg
7 Friluftsdag Dans- Bugg, All american
8 Kond/Styrka (uppvärmning – steg och styrkelåt) Dans – Kreativitet 1-2-4 komma på steg sätta ihop
9 Sportlov Sportlov
10 Uppvärmningsprogram
Börja bygg upp – två låtar
Uppvärmningsprogram
Börja bygg upp – två låtar
11 Uppvärmningsprogram (några grupper redovisar) Redovisning – Uppvärmningsprogram
12 Nationella prov (muntliga) Trampett/Pingis
13 Basket Motionsprogram (ni som inte gjort) + buggLadda ner dokumentet "Uppvärmningsprogram - År 6 Uppvärmningsprogram - År 6 .pdf"

Ladda ner dokumentet "mall-for-musikanalys.pdf"

Ladda ner dokumentet "reflektionsfrågor musik:rörelse.pdf"

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet 

 

Dans och rörelse till musik kommer vi hela livet utsättas för. Om det så är i träningsform, nöjesform eller en formell dans på en stor fest. Forskning visar också att dans som motionsform är den typen av träning som håller i längden, som inte avstannar under tonåren.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik