Idrott och hälsa – åk 8 – Hälsa och livsstil – Träningslära

Ansvarig: Gottis Olofsson
När, under vilka veckor? vecka 45-50

Vad?

Frågeställning:

  • Hur är rörelseapparaten uppbyggd?
  • Hur samspelar skelett och muskler?
  • Hur ska jag lägga upp ett styrkeprogram för hela kroppen?
  • Vilka olika motivationsfaktorer kan jag jobba med?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av allmän styrka.
  • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa.
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav för betyget E: Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
Hälsa och livsstil
Eleven kan sätta upp mål som i huvudsak är realistiska och motiverade. Eleven kan sätta upp mål som är relativt realistiska och motiverade. Eleven kan sätta upp mål som är realistiska och motiverade.
Eleven kan välja övningar som i huvudsak är motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål. Eleven kan välja övningar som är relativt väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål. Eleven kan välja övningar som är väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål.
Eleven kan ge enkla exempel på hur rörelseapparaten är uppbyggd och har viss kunskap om kroppens anatomi. Eleven kan ge utvecklade exempel på hur rörelseapparaten är uppbyggd och har bra kunskaper om kroppens anatomi. Eleven kan ge välutvecklade exempel på hur rörelseapparaten är uppbyggd och har stor kunskap om kroppens anatomi.
Rörelse
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom föreläsning om träningslära. Eget konstruerande av cirkelträningsprogram. Praktiskt genomförande av cirkelträningen och andra aktiviteter.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning och genomförande av eget träningsprogram och skriftligt prov på rörelseapparaten samt såklart aktivt deltagande i de praktiska momenten.


Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 45

Onsdag: Grön dubbelpass. Ekedal- Kondition och styrka

Kroppenskelett

Kroppenmuskler


Som PDF om du vill ladda ner!

Kroppenmuskler

Kroppenskelett


Överkurs för dig som vill läsa och lära dig lite mer:

rörelseaparaten

Uppgift styrkeprogram åk 8

 

Vecka 46

Onsdag: Grön dubbelpass. Plats: Boo Rakethall

Tisdag röd Cirkelträning/Tabata

Anatomi- muskler/ intervall

Fredag grön Cirkelträning/ Tabata

Anatomi- muskler/ intervall


Vecka 47

Onsdag: Röd dubbelpass. Plats Body Joy- Gustavsberg

genomgång eget styrkepass

Tisdag- röd: Uppvärmning/ Redaskap-styrka

Fredag:-grön: Uppvärmning/Redskap-styrka

Vecka 48

Tisdag: Grön dubbelpass. Plats Body Joy- Gustavsberg

genomgång eget styrkepass

vecka 49

Onsdag: Grön dubbelpass

Box pass i Hamnen Bodyjoy

Tisdag-Röd

Fredag-Grön

vecka 50
onsdag Röd dubbelpass

Box pass i Hamnen Bodyjoy

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Att skapa sig en hälsosam livsstil och förstå hur rörelseapparaten och motion hör ihop för att må bra är en kunskap för livet.