Human Rights

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När, under vilka veckor? v. 10-22

Vad?

Realia: Human Rights (mänskliga rättigheter), Civil Rights (medborgerliga rättigheter); rättvisa och historiska händelser/människor i olika engelsktalande länder.

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad betyder mänskliga rättigheter för dig?
 • Vad är mänskliga rättigheter enligt den universella deklarationen av mänskliga rättigheter av UN?
 • Vad är rättvist?
 • Vilka historiska händelser har skett i engelsktalande länder? Hur uppstod dem och varför? Vad hände till slut?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Att sätta innehållet i talat språk och texter i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
 • Ge kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor.
 • Att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • Att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
 • Att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Centralt innehåll från kursplanen:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleven välbekanta områden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
Lyssna och läsa – reception
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och muntliga framställningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningen för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris_Engelska_Realia.pages

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta individuellt, i grupp och även använda oss av rollspel.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Ni kommer att redovisa individuellt och i grupp skriftliga läxuppgifter samt den gemensamma slutuppgiften. Ni kommer att bedömas i hörförståelse, realia, muntlig interaktion samt läsförståelse.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

OBS! Detta är en grov tidsplan och kan ändras.
v. 10 – ”The Imaginary Country” exercise
Läxa: Find information about an English speaking country where your chosen human rights are either denied, protected or in action.
v. 11-12 – introduktion om och arbete kring UNs mänskliga rättigheter
v.13-16 – USA: Slavery (Human Rights), ”Civil Rights Movement” (Civil Rights) & Martin Luther King.
v.15 – Påsklov
v.17 – PRAO
v.18-20 – South Africa: Apartheid & Nelson Mandela
v.21-22 – India: Independence & Gandhi
v.23 – Engelsk film om mänskliga rättigheter?

 

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

 

Varför?

The aim for this project is to give students an understanding of the human rights/civil rights issues facing people in other countries, as well as knowledge of the English language.

 

Sammanhang och aktualitet:

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift,

  Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas => i detta avsnitt kommer de egna värderingarna i fokus och i detta ges möjligheten att möta andras värderingar. Mötet blir en möjlighet att växa i sitt tänkande och utveckla/bredda sin syn på tillvaron.

  Utvärdering

  Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

  Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:  Pedagogisk dokumentation