How To use my strategies

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor?

41-43

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Metoder att använda sina strategier för lyssnande och skrivande.

Vilka strategier och metoder kan jag? Vilka passar för just mig, just nu?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan kommunicera på engelska i (tal och) skrift
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska

Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

Skriftlig framställning
Förbättra

Visa förståelse

Följa instruktioner

Använda språkliga strategier för att förstå

Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Varje vecka är det strategier kring ett nytt område.

Genomgång och eget antecknande/reflektioner/resonemang kring de egna strategierna.

Efter genomgång testar vi och tränar praktiskt med olika övningar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Delaktighet under lektioner och övningsuppgifter.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 41 – Hörförståelsestrategier.

Presentation av strategier. Koden till Classroom finns i school soft (lektionsplaneringar). Övningar och tester med höruppgifter från British Council.

V 42 – Skrivstrategier, med övningar från British Council.

V 43 – Fortsättning skrivstrategier

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Strategierna gör det möjligt att nå långt i sin engelskutveckling, då dessa fungerar som verktyg för de engelskadelar eleverna har att bygga med. Strategierna gör bräd- och spikhögen till ett hus.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.