Hemkunskap Tellus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann Kerstis
När, under vilka veckor? Röd A v 35-38, Röd B v 45-48, Grön A v 10-13, Grön B 17-20, 4 tillfällen under året.

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Prova på Hkk. Lära känna lokalen och hur vi jobbar i Hkk. Vi pratar om dagens olika måltider och vikten av att fördela dagens intag på flera tillfällen. Vi tillagar 4 olika måltider.

  1. Frukost. Eleverna får välja att sätta ihop en balanserad och mättande frukost. Lära sig olika exempel på bra frukostmat. Metod att koka. Duka.
  2. Lunch: Eleverna får öva på att steka pannkakor. Metod steka.
  3. Mellanmål: Eleverna gör quesadillas och smoothie. Metod steka och finfördelning.
  4. Middag: Eleverna väljer på att tillaga hamburgare eller att göra Tacos. Metod steka, finfördelning.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan tillaga  måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra resonemang om varierade och balanserade måltider.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar i par i det praktiska arbetet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet: