Mat, Måltid och Hälsa

Ansvarig/Ansvariga: Ann Kerstis
När, under vilka veckor? 1 grupp V35-4, Grupp 2 v5-24

 

Vad?

Arbetsområde: Att lyckas i köket

  • Utveckla ett kunnande som rör mat, förmågan att planera och tillaga mat.
  • Utveckla sin initiativförmåga vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  • Utveckla sin förmåga att värdera sina handlingar.
  • Förstå vikten av arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  • Miljömärkning.

Frågeställning (och följdfrågor):

Förstå vikten av att äta varierat ur kostcirkelns alla delar var dag.
Äta regelbundet och varierat samt fördela måltiderna jämnt över dagen så fungerar du och din kropp bättre.
Lyckas i köket- Lära sig grunderna i matlagning och bakning.
Vem ska göra vad i ett hem?
Vilka livsmedel och produkter ska man köpa med hänsyn till vår miljö.Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Förstå vikten av att äta varierat (kostcirkeln) , Tallriksmodellen .
Dagens måltider.
Grunderna i matlagning och bakning.
Grunderna i Hygien: Diska, Städa, Matförvaring, Sopor.
Namn och funktion av de vanligaste redskapen.
Planera och organisera det praktiska arbetet.
Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
Årets helger och dess traditioner.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen


Kunskapskrav för betyget E

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Kunskapskrav för betyget C

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt välfungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Kunskapskrav för betyget A

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Enskilt och i grupp om två i det praktiska arbetet i köket.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar varje veckas lektion.Repeterar förra veckan och förbereder oss inför nästa vecka.
Jag bedömer följande:
Lyssna till fakta och instruktioner.
Praktiska arbetet; metod,redskap,hantering av livsmedel.
Måltid: Gemenskap,resultat.
Efterarbete; Disk, rengöring av arbetsplats, förvaring av livsmedel.
Utvärdering; Förstå och förklara hur livsmedel,metoder, redskap och näringsämnen har betydelse för resultatet=maträtten, hälsan, ekonomin och miljön.

Praktiskt prov

Praktiska läxor

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 5 Sensorik, Vikt och Volym
v 6 Dagens måltid- Frukost, Dukning.
v 7 Dagens Måltid- Lunch, Tallriksmodellen.
v8 Dagens Måltid- Middag, Redskap
v 10 Märkning av livsmedel, Miljö, -Paj, Frukt ,Disk
v 11 Miljö, sopor- Mellanmål, Kamratbedömning Disk
v 12 Arbetsfördelning , Jämställdhet
v 13 Hygien vid tillagning av mat, förvara mat.
v 14 Redskap-Baka med Jäst
v 16 Baka, med bakpulver
v 17 Praktiskt prov bakning. Planera egen maträtt
v 18 Praktiskt prov i bakning, Planera egen maträtt.
v19Tillagning egen maträtt./ Miljö, Hälsa, ekologi, ekonomi
v 20 Tillagning egen maträtt/ Årets helger.
v 21 Matlagning Praktiskt prov
v 22 Valfri mat/ bak
v 23 StädningVilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Eleven och hans/hennes familj. Hjälpa till med hemmets alla arbetsuppgifter.Varför?

Mat och hälsa är bland det mest grundläggande för människan. Måltiden är en njutning för både kropp och själ och en stund av gemenskap.Dina matvanor och andra vanor i hemmet plus de val du gör dvs din livsstil- påverkar hur du mår men också samhället och miljön.

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
  • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utveckla