Bakning och Konsumentekonomi

Ansvarig/Ansvariga: Ann Kerstis
När, under vilka veckor? Varannan vecka v 35-2

 

Vad?

Sensorik,
Smaksättning av maträtter,
Konsumentekonomi
Bakning

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Förstå vilken betydelse doft,syn och smak har av den samlade uppfattningen av en maträtt.
Din ekonomi. ( spara,låna ,försäkringar,Handel,Konsumentlagar, Näthandel).
Hur mycket pengar kan man spara genom att baka sitt egna bröd.

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Smaksätta maträtter. förstå hur salt, sött, syra , beska och umami kan lyfta en maträtt.
Bakning; Metoder, Ingredienser, redskap, ekonomi
Konsumentekonomi; Förbereda sig för att sköta sin egen ekonomi och boende.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

  • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Konsumtion och ekonomi

  • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föraenkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt välfungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Enskilt och i grupp om två praktiskt i köket.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna får välja själva hur de vill redovisa sin del av konsumentekonomin.
Vi utvärderar varje veckas lektion.Repeterar förra veckan och förbereder oss inför nästa vecka.
Jag bedömer följande:
Lyssna till fakta och instruktioner.
Praktiska arbetet; metod,redskap,hantering av livsmedel.
Måltid: Gemenskap,resultat.
Efterarbete; Disk, rengöring av arbetsplats, förvaring av livsmedel.
Utvärdering; Förstå och förklara hur livsmedel,metoder, redskap och näringsämnen har betydelse för resultatet=maträtten, hälsan, ekonomin och miljön.

Praktiskt prov

Praktiska läxorTidsplan, när ska vi göra vad?:

Sensorik.
Smaksättning av maträtter.
Konsumentekonomi enskilt arbete/ Bakning 3 lektionstillfällen.
Praktiskt prov Bakning
Redovisning av Konsumentekonomin.Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Eleven och hans eller hennes familj.Varför?

Mat och hälsa är bland det mest grundläggande för människan. Måltiden är en njutning för både kropp och själ och en stund av gemenskap.Dina matvanor och andra vanor i hemmet plus de val du gör dvs din livsstil- påverkar hur du mår men också samhället och miljön.

Att konsumera varor och tjänster har fått en allt större roll i dagens hushåll och många familjer har svårt att få pengarna att räcka till.Skaffar du dig kunskap om konsumentfrågor och arbetet i hemmet kan du skapa dig en fungerande vardag och du kan göra medvetna val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö