Happy year 3

Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Camilla Mauritzson

 

När, under vilka veckor? HT 18 – VT 19

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi bli bättre på engelska – både enskilt och i grupp?
 • Hur kan vi våga använda engelskan i vardagen? (på resor, studiebesök mm)
 • Vilka fraser och ord är bra att kunna i sin vardag?
 • Hur stavas och uttalas orden?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 

Förankring i kursplanens syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll från kursplanen
Kommunikationens innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa — reception
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion
 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (ej aktuellt år 3)

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med Gleerups digitala läromedel, “Happy year 3”. Vi kommer samtala, skriva och lyssna på nya ord. Vi bygger tillsammans upp vårt ordförråd för att kunna samtala med kompisarna om aktuella områden som familjen, skolan, aktiviteter, kläder, kroppen, mat, hemma och leksaker.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 – Unit 1 “Me”

 • Att kunna hälsa och säga hej då på engelska.
 • Att kunna presentera mig.
 • Att kunna säga om jag är en flicka eller en pojke.
 • Att kunna svara ja eller nej på engelska.

 

v.36 och 37 – Unit 2 “Family”

 • Att förstå ord som hör till familjen, t ex syster och bror.
 • Att kunna säga något om min familj.
 • Att känna till orden för gammal och ung.
 • Att kunna säga hur gammal jag är.

 

v.38 & 39 – Unit 3 “My house”

 • Att kunna säga något om var jag bor.
 • Att känna till orden old, new, big, small.
 • Att känna till orden för vissa möbler.
 • Att känna till skillnaden mellan in och on.

 

v.40 – Unit 4 “Colours”

 • Att kunna säga några färger på engelska.
 • Att känna till höger och vänster på engelska.
 • Att känna till betydelsen av in the middle.
 • Att kunna läsa och förstå enkel text i prat- bubblor.

 

v.41 – Unit 5 “Numbers”

 • Att känna till veckodagarna på engelska.
 • Att kunna säga någon veckodag på engelska.
 • Att kunna räkna till tio på engelska.
 • Att förstå enkla muntliga instruktioner.

 

v.42 – Unit 6 “Clothes”

 • Att känna till namn på några klädesplagg.
 • Att kunna de vanligaste färgerna på engelska.
 • Att kunna säga något om vädret.
 • Att känna till plural-s och varför man skriver det.

 

v.43 – Unit 7 “My classroom”

 • Att känna till de vanligaste orden i klassrumsmiljön.
 • Att känna till några av prepositionerna: in the middle, in, under och on.
 • Att kunna läsa en mycket enkel text.
 • Att kunna följa en enkel skriftlig eller muntlig instruktion.

 

v.45 – Unit 8 “My body”

 • Att känna till ord för olika kroppsdelar och
  kunna säga några av dem.
 • Att kunna använda plural-s vid fl ertal.
 • Att kunna säga enkla meningar på engelska.
 • Att kunna svara på en enkel fråga.

v.46- Unit 9 “Pets”

 • Att känna till ord för olika husdjur.
 • Att känna till orden för stor och liten.
 • Att känna till när man använder a eller an.
 • Att känna till några av prepositionerna:
  in, between, behind, under och in front of.

v.47 – Unit 10 “Things”

 • Att känna till ord för saker i vår omgivning.
 • Att känna till orden för gammal och ny.
 • Att känna till orden för läsa och leka.
 • Att veta vad olika prepositioner betyder.

v.48 – Unit 11 “Playtime”

 • Att känna till ord för olika saker på lekplatsen.
 • Att känna igen några vanliga verb.
 • Att kunna säga vad man gillar att göra.
 • Att kunna färglägga efter enkel instruktion.

v.49 – Unit 12 “On the farm”

 • Att känna till ord för de vanligaste djuren på
  en bondgård.
 • Att känna till skillnaden mellan is och are.
 • Att kunna läsa en enkel text på engelska.
 • Att kunna ställa en enkel fråga.

v.50 – Unit 13 “A year”

 • Att känna till ordbilden it’s.
 • Att känna till skillnaderna mellan has och
  have.
 • Att känna till några av månaderna på engelska.
 • Att kunna läsa en enkel dialog på engelska.

v.51 – Unit 14 “In the forest”

 • Att känna till några ord för nordiska djur på
  engelska.
 • Att känna till can och can’t.
 • Att kunna skillnaden mellan is och are.
 • Att kunna säga egna, enkla meningar på
  engelska.

v.2 – Unit 15 “In town”

 • Att känna till vanlig förekommande ord i
  stadsmiljö.
 • Att kunna använda a och an.
 • Att kunna använda plural-s.
 • Att kunna ställa och svara på enkla frågor.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi samtalar tillsammans och i par för att alla elever ska få möjlighet att få talutrymme. Vi skapar en miljö där alla känner sig välkomna att samtala i gruppen.