Fysik- BatteriJakten

Vad?

Batterijakten

Ansvarig pedagog: Maria Holm

Under vilka veckor: v. 10-13

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka olika typer av batterier finns det?

Vart kan vi hitta batterier?

Hur skulle skolan fungera utan batterier?

Hur tror ni det ser ut på skolor i andra länder när det gäller batterier?

Hur ser ett batteri ut?

Vilka olika symboler kan ni hitta om batterier?

Vad betyder de olika symbolerna?

Hur skiljer sig de olika batterierna åt?

Vilka batterier är bästa att använda för miljön?

Hur ser det ut inuti ett batteri tror du?

Vad har batteriet för funktion i kretsen?

Hur får ni lampan att lysa med ett batteri och en ledningstråd?

Varför tror ni att ledningstråden ska skalas från plasten i ändarna?

Hur kan ni få lampan att lysa med två batterier och en ledningstråd?

Hur lyser lampan med två batterier jämfört med ett?

Hur sorteras batterierna?

Vad händer på återvinningsanläggningarna?

Vad används det återvunna materialet till?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardagliga elektrisk utrustning, till exempel ficklampor.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Fysik År 4

 

 

Kunskapskrav E C A
Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan genomföra… Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustning… I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra… Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enklaresonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslagsom kan förbättra undersökningen. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetningkan förbättra undersökningen. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutveckladeresonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dessutom gör eleven… Dessutom gör eleven enkladokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Dessutom gör eleven välutveckladedokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har… Eleven har grundläggandekunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskrivadessa med viss användning av fysikens begrepp. Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med godanvändning av fysikens begrepp.
Eleven kan relatera… I enkla och till viss delunderbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. I utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven kan också berätta om… Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellanenergikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också berätta om… Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi funderar och reflekterar tillsammans utifrån olika frågeställningar och försöker hitta svaren med hjälp av olika texter samt gör olika Visible Thinking rutiner på det.

Vi kommer tillsammans var med i BatteriJakten en tävling som hålls av Håll Sverige rent. Vi kommer under tävlingens gång prata om batterier och utföra tre uppdrag.

Vi kommer utföra olika laborationer där eleverna får möjlighet att arbeta praktiskt och få en större förståelse för ämnet.

Vi kommer utföra undersökningar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vid arbetets gång kan eleven visa sin förståelse för ämnet samt kunskap genom att delta aktivt under samlingar, genomföra laborationer och hela tiden vara aktiv under lektionerna samt göra läxorna.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi startar upp BatteriJakten! Gör VT rutin på olika frågeställningar för att väcka intresse om batterier och återvinningen samt att synliggöra elevernas tänkande.

 

Bland annat kommer vi göra följande:

 

Batterijakten lektion 1

Historien om skaparna av batteriet- läs texten (se film)

VT- Creative questions

Laborera: experimentera för att minnas:

Magnetiskt papper/vandrande ballong för

att förstå elektricitet och magnetism

Experiment göra hoppgroda.

LÄXA: → v.10 (Ss) ta med varsin citron + en annan grönsak/frukt.

(Se filmklipp)

– Vi tittar Potatisbatteriet från Beppes program Labba.

http://www.ur.se/Produkter/176948-Labba-Potatisbatteriet

Vilka olika typer av batterier finns det?

Var kan vi hitta batterier?

Hur skulle skolan fungera utan batterier?

Hur tror ni det ser ut på skolor i andra länder när det gäller batterier?

Vi reflekterar och undersöker de olika frågeställningarna och eleverna får genomföra sin undersökning.

Inuti ett batteri!

Hur ser ett batteri ut?

Vilka olika symboler kan ni hitta?

Vad betyder de olika symbolerna?

Hur skiljer sig de olika batterierna åt?

Vilka batterier är bästa att använda för miljön?

 

Hur ser det ut inuti ett batteri tror du?

Hur fungerar ett batteri?

Lysande experiment, där vi lär oss koppla ihop elektriska kretsar och ritar kretsar med hjälp av symboler.

Frågeställningar:

Vad har batteriet för funktion i kretsen?

Hur får ni lampan att lysa med ett batteri och en ledningstråd?

Hur kan ni få lampan att lysa med två batterier och en ledningstråd?

Hur lyser lampan med två batterier jämfört med ett?

Rita hur du kopplar ihop lamporna med symboler.

Vad är elektricitet?

Lekt. 2

Läs och skriv om batteriet se powerpoint

VT- Chalk talk    “batteri, metall, elektroner, återvinning batteri/natur, militär”.

Citronbatteri:

Material: Kopparspik, galvaniserade skruvar,

krokodilklämmor, labbkablar, lysdioder och

3-4 citroner. Alt kopparmynt.

VT

(Se filmklipp)

LÄXA:

Ge eleverna i uppdrag att ta reda på mer om

vad det är för sorts batterier de använder i sin

hemmiljö, och kanske även i skolan.

Lekt. 3

Teori

I skolan om läxan:

Fyll i klassens gemensamma dokument,

använd förslagsvis Elevbladet. Vilka batterier

hittades?

Låt eleverna ta reda på fakta om sina batterier; vilka sorter? alkaliskt eller litium? Dela upp i grupper och ge varje grupp en sorts batteri var att ta reda på mer vilka råvaror och ämnen batterierna innehåller.

Titta tillsammans:

http://www.batteriatervinningen.se/modul/nastan-75-av-innehallet-i-vara-vanligaste-batterier-kan-gora-nytta-igen

Skriv VT rutin på Diskutera:

• Vilka olika sorters batterier finns att köpa?

• Vad tar vi från naturen för att göra batterier?

• Vad händer när batterier återvinns?

• Hur utvinns material till batterier?

• Var tillverkas de flesta batterier?

• Skulle det gå att göra ett batteri som tillverkats i Sverige? Var skulle ni hitta gruvorna?

• Alla batterier tappar förr eller senare sin förmåga att avge elektrisk energi.

• Du lämnar det då till återvinning. Kontrollera om eleverna vet var de lämnar sina uttjänta batterier?

• Men vad händer när batteriet återvinns?

Laborera

Skriv lab rapport- eleverna själva om batterier

(Se filmklipp)

Lekt. 4

VT- What makes you say that?

Frågor till om skolan skulle få strömavbrott:

Vad skulle hända? – Vad får dig att säga det? Vilket sätt tänker du på då? Hur tänker du då?

Hur skulle ni agera?  – Vad får dig att säga det? Vilket sätt tänker du på då? Hur tänker du då?

Hur länge skulle ni klara er?  – Vad får dig att säga det? Vilket sätt tänker du på då? Hur tänker du då?

VT- TPS

• Ni får nu ett val att slå på el, vatten eller wifi i två minuter. Vad väljer ni? Diskutera igen och gör ert val, argumentera.

• För inte så väldigt länge sedan så var varken rinnande vatten (som dessutom var drickbart), elektricitet och verkligen inte internet någon självklarhet. Så antingen har ni nu varit med om en resa tillbaka i tiden, eller till en framtid där våra naturresurser tagit slut. Hur känns det?

Insamling av batterier startar (informera)

Gå in på www.batterijakten.se fyll i all insamling och info från klassen.

Forts. Lekt. 4

Övning Hur ser framtidens energikällor ut? Hur laddas framtidens batteri?

Titta på klippet Planetens gränser av Svante Axelsson (ca22 min): www.youtube.com/watch?v=KyTBbHAKuYY&feature=%20share&app=desktop

Låt eleverna föra anteckningar (gör ordbingo! se Elevblad lektion 6) under klippet och fundera ur ett framtidsperspektiv på följande frågor:

Hur tror du att framtidens batterier ser ut?

• Vad tror du att de används till? Vilka apparater behöver vi batterier till i framtiden?

• Hur ser framtidens bilar ut? Vad drivs de med?

• Låt eleverna fundera – Ensam, Par och Alla.

Lekt. 5

Se lekt. planering om att göra diagram om insamlade batterier. Gör tillsammans klassens diagram.

Läs och se mer fakta innan ni börjar:

Statistik och diagram om batterier:

http://www.batteriatervinningen.se/modul/nastan-75-av-innehallet-i-vara-vanligaste-batterier-kan-gora-nytta-igen

WWF:s klimatkalkylator: www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck

WWF:s utbildningsmaterial: www.wwf.se/utbildning/lararrum/1522520-lararrum

Lekt. 6

Se klippet med Svante Axelsson https://www.youtube.com/watch?v=KyTBbHAKuYY&feature=share&app=desktop  – och fundera på hans budskap och hur han väljer att lyfta de positiva frågeställningarna. Använd elevbladet Ordbingo medan ni tittar på klippet. Det förekommer många svåra ord, som kan vara bra att fundera över och kanske förklara.

Laborera

VT- I used to think…But Now I think…

Frågor:

  • Såhär tänkte jag om miljön, batterier och hur de fungerar.
  • Nu tänker jag såhär om miljön, batterier och hur de fungerar.

Insamling av batterier slut 23.3

Tävling avslutad

Gå in på www.batterijakten.se fyll i all insamling och info från klassen.

 

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet? Varför?

Eleverna får möjlighet att berätta för familjen och vänner om under jakt på batterier. Hur viktig denna insamling är och vilken skillnad de kan göra i världen.

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Eleverna får försätta sitt arbete kring det miljötänk som redan finns i klassen och på skolan. De får fördjupa sig i och hjälpa naturen. Eleverna får bli miljöhjältar tillsammans med resten av alla fjärde klassare i Sverige som deltar i Batteri Jakten.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Kan använda sig av kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundande på kunskaper och etiska överväganden,

Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga i samhällsliv och vardagsliv,

Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Har fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi kommer tillsammans utifrån frågeställningar reflektera och upptäcka kring ämnet för att väcka nyfikenhet och intresse. Vi kommer använda oss av de olika VT rutinerna som passar in för projektet, för att synliggöra elevernas egna tänkande och inlärning.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?