Ett ord som beskriver dig

Bild – åk 7- Ett ord som beskriver dig – enpunkts perspektiv

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? Venus Röd v 35-, Venus Grön v 5-

Vad?

Du ska välja ett ord som beskriver DIG. Fundera över vad det ordet uttrycker och vad det betyder för dig. Du ska dessutom lära dig att måla ordet med hjälp av enpunkts-perspektiv.

Frågeställning och följdfrågor

-Går det att beskriva sig själv med ett ord?

-Kan ett enda ord verkligen betyda något?

-Kan du beskriva dig själv med ett enda ord? Vilken färg har det?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

-Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

-Återanvändning av bilder eget bildskapande, till exempel reklam, konst och nyhetsbilder.

-Presentationer av eget bildskapande

Redskap för bildframställning

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i skapande arbete.

-Material och verktyg för att skapa berättelser med bilder och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

– Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

-Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar samt hur de kan återanvändas och förändra budskap när de sätts i ett nytt sammanhang.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

ett ord som beskriver dig kunskapskrav

Hur?

ett ord som beskriver dig lektion

Hur ska vi arbeta?

Jag börjar med att skriva ett ord på tavlan som jag tycker beskriver mig. Vi funderar tillsammans kring frågorna ovan. (frågeställning och följdfrågor)

Därefter visar jag en instruktionsfilm som visar hur man kan forma ett ord med hjälp av enpunktsteknik. Jag repeterar en gång till på tavlan vad som visades på filmen.

Därefter ska du testa själv att skriva ett ord med hjälp av enpunktsteknik.

Din uppgift är att:

Välj ett ord som beskriver vem du är. Skriv det med enkla bokstäver på ett A4-papper. Därefter gör du bokstäverna i ordet ”tjockare”, precis som instruktionsfilmen visade. Följ mina anvisningar om hur man gör enpunktsteknik som jag gjorde på tavlan.

Färglägg ditt ord. Tänk på att det kan vara mörkare och ljusare på en och samma bokstav beroende på vilken sida som ligger närmast betraktaren.

När du är klar med ditt arbete vill jag att du svarar på frågorna nedan. Lämna in ett skriftligt papper till mig.

-Vad gillade du bäst med denna uppgift? Varför?

-Finns det något du skulle gjort annorlunda om du fått mer tid på dig?

-Vad är du mest nöjd över?

-Varför valde du just detta ord? Hur beskriver ordet dig?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Varje elev ska montera sitt ord på en mapp som vi sen ska ha hela året för att förvara framtida bilduppgifter. Jag bedömer arbetet under processens gång. Jag tittar på hur du arbetar och tar dig an uppgiften, samt hur självständigt du arbetar. Vi har en gemensam redovisning i slutet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Instruktionsfilm och vi pratar tillsammans om hur mycket bara ett ord kan beskriva. Skissarbete

Lektion 2. Fortsatt skissarbete samt färgläggning och montering av ditt färdiga ord. Gemensam redovisning.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Du har möjlighet att fundera över vem du är och hur du skulle kunna uttrycka dig bildligt med ett enda ord. Vi pratar tillsammans i gruppen om hur färg och form kan kan ge så olika budskap och uttryck.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Under den gemensamma redovisningen får varje elev möjlighet att säga två saker som hen tyckte fungerade bra och en sak som skulle kunna förbättras.