I am Unique!

”I am unique!” 

A unit about realizing that all people are unique and special, and accepting them for their uniqueness.

Resources:

 1. Song & video: ”What I am?” by Will i Am from Sesame Street (US)
 2. Book & video: ”Elmer the Elephant” by David McKee (UK)
 3. Book & video: ”The Day the Crayons Quit” Oliver Jeffers (USA)
 4. Book: ”Stephanie’s Pony Tail” Robert Munch (CAN)

Goals:

 1. What is an adjective? How do you use it ?
 2. Adjectives to describe people from the resources: Special, kind, smart, brave, think, tall, fat, happy, funny, magical, grouchy, unique, colours, etc.
 3. Verbs from the resources: to be, to feel, to work, to go, to quit, to rest, to talk, to enjoy, etc.
 4. Nouns from the resources: apple, hippopotamus, rhinoceros, crayons, elephant, etc.
 5. Short sentences: What would the world be like if everyone was the same?
 6. Letter writing (link to Crayon story, ”Dear Pink Crayon…)

Summative Assessment:

 • Vocabulary tests
 • Final assessment 3 choices to be finished after the fall break: Write a letter to Duncan, write your own version of ”What I am” (with new adjectives), write your own ”storyboard” tale about being unique. All work will be presented in small groups. Will assess spelling, vocabulary, speaking skills.

Centrala Innehåll från Skolverkets Kursplan, EN ÅK4:

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används

• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
• Sånger, sagor och dikter.
• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exem-

pel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.