What’s Up 4

Ansvarig/Ansvariga: Sofia Ljungkvist
När, under vilka veckor? 36 – 40

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor)Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

Kommunikationens innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används. 

 

Lyssna och läsa – reception

Tydligt talad engelska och texter (…)

Olika former av samtal, dialoger (…)

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. 

 

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Till exempel lyssna på och visa att du förstår när läraren ger instruktioner på engelska, när vi lyssnar på ljudfiler och när klasskompisarna pratar engelska.
Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Till exempel läsa och visa att du förstår de texter vi arbetar med i boken.
Muntlig förmåga
Muntlig framställning – Formulera sig och kommunicera i tal
Till exempel svara på uppropet eller på frågor från läraren.
 
Muntlig interaktion – Formulera sig och kommunicera i tal
Till exempel prata och lyssna och svara när du pratar med en kompis eller läraren.
Skriftlig förmåga
Skriftlig framställning – Formulera sig och kommunicera i skrift
Till exempel skriva i den lila boken och skriva läxförhören.
Följa instruktioner
Till exempel visa att du lyssnar på läraren och göra det som sägs, göra läxorna och arbetet på lektionerna enligt instruktionerna. 
Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor, och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Till exempel vara med i pratet och tankarna om de kapitel som handlar om familjer i England och Australien.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med ett kapitel i taget. Läser tillsammans eller enskilt och har glosor och text i läxa.

Det kommer även att vara fokus på den egna inlärningen.
  • När lär jag mig bäst?
  • Vad behöver jag för att lyckas mitt bästa i engelska?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi gör läxförhör och läser och pratar i klassrummet, samt arbetar i den lila boken. 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar med kapitlen i den takt som vi klarar av. Se school soft för närmare tidsplan av läxor. 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Alla våra samtida och framtida engelsktalande bekanta. 

Varför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Vi lär oss att presentera oss och prata med nya bekantskaper så som vi kommer att göra på t ex semesterresor.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

  • kan kommunicera på engelska i tal och skrift (…) på ett funktionellt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Läraren ska

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan och organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga (…)

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.