Movie Project

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När, under vilka veckor? v.16-22

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

– Vad vill eleverna göra? Vilken projekt skulle de vilja göra som är både intressant och lärorikt?

Eleverna har fått ge förslag (Think/Pair/Share) och rösta. De har valt att: se på film och diskutera, reflektera och jämföra kring den och till slut skapa egen film/teater/scen inom samma genre där de använder de nya ordde har lärt sig från filmen. 

– Kan vi lära oss mer engelska genom att titta på och skapa filmer på engelska? Vad och hur kan vi lära oss via filmer?
– Hur kan en kortfilm utformas? Vad behöver man tänka på inför och under inspelningarna?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • använda olika medier för att utveckla sin engelska
 • aktivt ta till sig och utveckla sitt ordförråd
 • utveckla sin muntliga kommunikation
 • utveckla sin samarbetsförmåga och sin planeringsförmåga
 • utveckla sin förmåga att använda verktyg för att filma och redigera

 

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Läsa/lyssna/förstå talad engelska
 • Skriva manus
 • Tala/spela in sin film/teater
 • Sammansättning till färdigt material

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hörförståelse, Läsförståelse, Muntlig framställning och interaktion, användning av strategier, användning av medier. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

– Vi startar med en planeringsfas där eleverna får tänka på vad de skulle vilja göra (Think/Pair/Share) och sedan röstar de på ett förslag. 

– Eleverna har fått ge förslag och rösta. Det blev: se på film och diskutera/reflektera/jämföra kring den och till slut skapa egen film/teater/scen inom samma genre.

– Eleverna har fått välja bland 5 filmer och röstat på en. Dessa filmer är kopplade till mänskliga rättigheter projektet. Eleverna har valt filmen: Niceville/The Help.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning av muntliga diskussioner och mindre skriftliga uppgifter.
Bedömning av grupparbetet (film/teater/scen/presentation). 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.17-18 – se på vald film
v.19-20 – arbeta/diskutera kring filmen
v.21-22 – skapa egen presentation/kortfim/teater/scen (grupperna väljer valfritt)

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Alla utomstående som möter elevernas användning av engelska.


Varför?

 

Sammanhang och aktualitet:

I dagens samhälle ställs det krav på att förstå engelska i skiftande sammanhang: i tv, i filmer, i musikens värld, via internet och datorspel, i texter och vid kontakter med engelsktalande. Att kunna använda sig av media för att förmedla sig är då en fördel för elevernas fortsatta kunskapsinhämtande.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven:

 • utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift.
 • utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska informationskällor.
 • utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi vill …. 

 • att två frågor ständigt påverkar våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt: Vem utbildar vi, och till vilket samhälle ?
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.