Lek med språket

Engelska – åk 1 – Lek med språket

Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Högsveden East
När, under vilka veckor? V.35-51
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Med lek och glädje i vardagen lär vi oss sånger, ord och fraser på engelska. Vilka ord och fraser är bra att kunna? I vilka situationer möter vi det engelska språket?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
• utveckla tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
• utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.
• kunna använda olika strategier för att stödja kommunikatio- nen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
• utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Olika former av enkla samtal och dialoger.
• Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att sjunga sånger, titta på bilder och prata om vad vi ser. Bygga upp ett ordförråd på vardagliga företeelser och saker i vår omgivning. I det vardagliga arbetet knyta an till engelska ord och fraser, tex. årstider, månader, datum, siffror, färger, hälsningsfraser etc. Vi kopplar det engelska språket till det vi gör i vardagen.
Vi använder oss av elevernas intressen och samlar ord för att skapa ett engelskt ordförråd som vi kan använda när vi lär oss fraser och meningar.
Vi använder oss av korta filmsekvenser och sånger från hemsidan ”Super simple Learning”.
Dockorna Lenny och My hjälper oss av våga kommunicera på engelska. Eleverna får även sy egna strumpdockor som pratar engelska.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Genom att aktivt delta i lärandesituationer.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Vi har engelska vid ett lektionstillfälle/vecka, men sjunger engelska sånger då och då, samt anknyter till engelskan när det känns naturligt.
Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Föräldrar och familjer som kan berika innehållet genom egna erfarenheter av det engelska språket och engelsktalande länder. Studiebesök som vi tar emot som talar engelska.
Varför?
Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):
Vi tar tillvara elevernas tidigare kontakt med det engelska språket. Många elever reser och möter det engelska språket vilket vi vill ta tillvara och utveckla.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet :
Vi skapar meningsfullhet genom att visa på vikten av att lära oss det engelska språket. Vi använder oss av elevernas intressen, tidigare kunskaper och erfarenheter vilket skapar mening att lära sig mer. Gruppen blir en resurs då vi kan lära av varandra.