Learn English 2

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sara Sandström och Cecilia Högsveden- East

När, under vilka veckor? ht och vt

Vad? Learn English 2 + Pick a colour

Frågeställning och följdfrågor

My name is ..
What is your name?

This is a …
What is this?

I can …
What can you do?
She can…
He can…

He is wearing …
She is wearing…
I am wearing…
What is you wearing?

He is …
She is…
I am…
How are you?

He likes…
She likes..
I like…
What du you like?

The … is under the …
Where is …?
It is …

He has a …
She has a …
What do you have?
I have a …

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Centralt innehåll från kursplanen
Kommunikationens innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa — reception
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion
 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer samtala, skriva och lyssna på nya ord. Vi bygger tillsammans upp vårt ordförråd för att kunna samtala med kompisarna om aktuella områden som familjen, skolan, aktiviteter, kläder, kroppen, mat, hemma och leksaker. Vi kommer även att titta på programmet ”Pick a colour” där eleverna övar på att lyssna på det engelska språket och själv få möjlighet att följa med och förstå genom att vi tillsammans samtalar om innehållet efter och ibland även stannar upp.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. Hello!
  Vi sjunger tillsammans.
  Vi övar fraserna: My name is …?  Whats is your name?, I am … years old. How old are you?
  Vi tittar och sjunger med i, Pick a colour, My name (del 1)
  Vi ritar vår familj och samtalar om vilka vi ser på bilden. Vi övar då fraserna: Who is this? This is my … (mum, dad, sister, brother, dog, cat etc.)
 2. School
  Vi tittar på  https://urskola.se/Produkter/192355-Pick-a-colour-School 
  Vi sjunger och samtalar om programmet.
  Eleverna får lyssna på engelska ord för att sedan ringa in och skriva dessa på egen hand i sin bok.
  Vi övar fraserna:
  Can I have a … , please? Yes you can!
  This is a …! What is this? It is a ….
  Practise – circle and write
  Vi gör klart vår bild på var familj.
 3. Aktivities
  Vi tittar på Pick a colour (What I Like) https://urskola.se/Produkter/192353-Pick-a-colour-What-I-likePrata om vad eleverna i filmen tyckte om att göra och översätt gärna orden tillsammans med eleverna. Eleverna får berätta i samlingen för kompisen bredvid: I like to… play table tennis, play with my friends, watch movies, play games on my tablet, play football. I don´t like…
  Vik loppor:
  – Skriv ord tillsammans med eleverna på tavlan som förslag: jump, draw, count to ten …
  – Därefter får eleverna hjälpa varandra att vika loppor samt skriva de olika aktiviteterna i.
 4. Gör tillsammans uppgifterna i boken kap 2
  Vi övar fraserna:
  – I can …
  – What can you do?
  – She can…
  – He can…
  Aktivitet: Memory med orden vi har lärt oss.
  Extra: Stencil med ord fortsätt arbeta med din loppa.
 5. My favorite animal!
  Vi tittar på Pick a colour, Animal.
  – Vi samtalar om vad vi sett.
  – Vi tittar på leksaksdjur, vad är det för djur? Vilken färg har djuret? Vad skulle jag vilja göra tillsammans med det här djuret?
  – Eleverna får skriva en text och rita en bild om det djur de har valt som sitt favorit djur.
 6. Clothes
  Vi tittar på Pick a colour där vi får se våra kompisar presentera deras kläder.
  Eleverna får i par samtala om vad de har på sig, vi lär oss fraserna What are you wearing? I am wearing blue socks, red T-shirt … Vi lär oss olika klädesplagg på engelska.
  Vi sjunger tillsammans om våra kläder
  Vi skriver de olika klädesplaggen i vår engelskabok. Vi skriver om vad vi har på oss.
 7. Vi får tillsammans lyssna på vad en elefant har på sig och notera detta i vår bok. Vi spelar spel och samtalar på engelska om våra kläder genom att använda oss av fraserna.
  She is wearing, He is wearing, I am wearing, What are you wearing.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi forsätter använda oss av materialet Learn English och går nu vidare in i årskurs 2 material. Vi kommer även att använda oss av materialet Pick a colour för att fördjupa oss i de olika områden som Learn English tar upp. Detta för att även få lyssna till det engelska språket på ett roligt och kreativt sätt där det är lätt att följa med i sammanhanget genom tydliga bilder.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi samtalar tillsammans och i par för att alla elever ska få möjlighet att få talutrymme. Vi skapar en miljö där alla känner sig välkomna att samtala i gruppen.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.