India – an English speaking country

När? v.12-21

 

Frågor

Why do they speak English in India?

What is Holi?

What is Diwali?

What are some traditional/typical food/dishes in India?

What are some tourist attractions?

What is Bollywood? (Compare it to Hollywood)

Which is the major religion and how does it affect society (the caste system)?

What are some major cities in India?

What is Hindi?

Who was Mahatma Gandhi and why was he important?

What is something that interests you regarding India?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

•Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskap om och förståelse för olika livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olik delar av världen där engelska används.

•Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.

Centralt innehåll från kursplanen

•Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

•Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

•Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.

•Presentationer och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Kunskapskrav, aktuell del av matrisen

E & C: Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

A: Eleven kommenterar i översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

E: I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, och begripligt med fraser och meningar.

C: I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. 

A: I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

Hur ska vi arbeta?

1. You are to look for information on the Internet about the following:

Why do they speak English in India?

What is Holi?

What is Diwali?

What are some traditional/typical food/dishes in India?

What are some tourist attractions?

What is Bollywood? (Compare it to Hollywood)

Which is the major religion and how does it affect society (the caste system)?

What are some major cities in India?

What is Hindi?

Who was Mahatma Gandhi and why was he important?

What is something that interests you regarding India?

2. Decide whether you want to make

  • a poster
  • a leaflet
  • a book in miniature
  • Something else to present the information in written.

You are also to present your information orally.

3. Research some aspect of your own choice, e.g. The Indian elephant, Indian clothing, Hindu Gods.

4. The final task is to write a text on what you have learnt about India.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Den fakta eleven har hittat redovisat skriftligt och muntligt. Slutuppgiften blir en skrivuppgift där eleven ska redogöra för de kunskaper han/hon tillägnat sig angående ovanstående.

 

Material och texter

Utdrag ur textböcker

  • Textboken i eng 5
  • An A to Z of India
  • The New India

Youtube-filmer/filmklipp:

Inspirerande turismfilm

Top Gear in India

About Mahatma Gandhi

Street children in India

UR-skola:

Family Foster in India