Human Rigths/Fair Trade

Ansvarig/Ansvariga: Daniela Kronvall och Maggie Morkos
När, under vilka veckor? v. 45-8

Vad?

Mänskliga rättigheter

Rättvisa

Rättvis handel – Fairtrade

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad betyder mänskliga rättigheter för dig?
 • Vad är mänskliga rättigheter enligt den universella deklarationen av mänskliga rättigheter av UN?
 • Vad är rättvist?
 • Vad är Fairtrade och vad står det för?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Att sätta innehållet i talat språk och texter i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
 • Ge kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor.
 • Att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • Att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
 • Att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Centralt innehåll från kursplanen:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleven välbekanta områden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
Lyssna och läsa – reception
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och muntliga framställningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningen för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Se hela ämnesmatrisen för engelska.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta individuellt, i grupp och även använda oss av rollspel.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Ni kommer att redovisa individuellt och i grupp skriftliga läxuppgifter samt den gemensamma slutuppgiften. Ni kommer att bedömas i hörförståelse, realia, muntlig interaktion samt läsförståelse.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

För Merkurius Grön, följ läxorna på SchoolSoft.

Planering och läxor för Merkurius Röd:

v. 45 The Imaginary Country exercise

Läxa: Rewrite your text.

v. 46 Introduktion om mänskliga rättigheter

Läxa: Find information about an English speaking country where your chosen human rights are either denied, protected or in action.

v. 47 Group work – each person contribute with one part for the team.

Your can decide if you cant to contribute with:

– historical event

– Present event

– Background/Reasons

– Consequences of the event from different perspective

– Connection to modern age

v. 48 Continue to work with human rights in groups. Decide within your group how you want to present your material. Maybe a poster, or Keynote presentation, or a text.

v. 3 Introduction about Fairtrade

Homework: Words

v. 4 We continue to read about Fairtrade. You write down your notes.

Homework: Read about Fairtrade on the webpage Fairtrade.org.uk. Write down questions about Fairtrade and answers, bring to class for discussion.

v. 5 Read about Fairtrade. Reading strategies.

Homework: Formal writing or persuasive writing.

v. 6 PRAO

v. 7 Hand in your writing.

(Skriftlig uppgift – Inkludera konsekvenser och resonemang, för vem är Fairtrade bra för och på vilket sätt? Om Fairtrade inte skulle finnas hur tror du det skulle påverka odlaren? Vad kan du som enskilld individ göra för att hjälpa människor i världen att få bättre arbetsvillkor och levnadsvillkor?)

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

 

Varför?

The aim for this project is to give students an understanding of the human rights issues facing people in other countries, as well as knowledge of the English language. Another aim is to give pupils an understanding of how every human being can contribute to better working conditions and living conditions for people in countries with expanding poverty.

 

Sammanhang och aktualitet:

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift,

  Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas => i detta avsnitt kommer de egna värderingarna i fokus och i detta ges möjligheten att möta andras värderingar. Mötet blir en möjlighet att växa i sitt tänkande och utveckla/bredda sin syn på tillvaron.