Engelska – åk 5 – Write a song

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Ljungkvist (i samarbete med Klas Backman i musikdelen)

 

När, under vilka veckor?

VT 2016

v. 3-5

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Skriv din egen låt på engelska. Skriv texten på engelsklektionerna och musiken på musiklektionerna. 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

  • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, 

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engel- ska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förut- sättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

Kommunikationens innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. (t ex musik, olika teman för låtar)

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. (t ex låttexter)

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar. (t ex använda hjälpmedel för att komma på rim, använda andra ord/uttryck än det du hade tänkt från början för att de passar bättre)

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vecka 3:

Vi börjar med att gå igenom projektets delar.
Vi lyssnar på några av våra favoritlåtar och ser vad vi kan hitta för rim i dem.
Vi letar efter rim tillsammans och ev på t ex rhymezone.com och börjar bygga rimmande meningar.
Vecka 4 – 5:
Vi bygger en låttext enligt en viss mall och tema.
Vi skriver ihop den till en slutlig version, får den rättad och mailar den till lärarna.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen av textdelen sker formativt (löpande) och fokus ligger på att producera text utifrån ett tema, använda strategierna, följa instruktioner och visa förståelse för arbetssättet, samt att kunna använda och välja ut material (t ex rim) på datorn.

Slutredovisningen sker på musiken när textdelen och musikdelen satts ihop och producerats färdigt. (se musikplaneringen)

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Se ovan, ”Hur”.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

För att musik är en stor del av den engelsktalande populärkultur vi har omkring oss. 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Självständigt kreativt arbete i samarbete med andra. Vägen är inte utstakad och målet är ännu inte synligt, men vi vet vad vi vill uppleva på vägen.