Camcorder kid

Ansvariga: Daniela Kronvall
När: Vecka 3-8
Vad?
 
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur kan jag följa och leva mig in i en berättelse på engelska genom att läsa och lyssna?
Hur kan jag samtala på engelska kring en berättelses handling, karaktärer och miljöer?
Hur kan jag diskutera tillsammans med mina klasskamrater på engelska kring det som vi har läst och lyssnat på och ta del av deras tolkningar?
Hur kan jag visa skriftligt hur jag förstår och tolkar en berättelse?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
• Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
• Reflektera över livsvillkor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
• Vi arbetar med en spännande berättelse om en pojke i England som får vara med om ett
oväntat äventyr
• Vi följer berättelsen genom att läsa korta texter samt att lyssna på de olika kapitlen i tydligt
talad och dramatiserad engelska.
• Vi följer muntliga och skriftliga instruktioner när vi jobbar med de olika kapitlen.
• Vi samtalar med varandra i små grupper.
• Vi övar på strategier för att förstå sammanhang i talat språk och på att göra oss förstådda
genom att använda olika ord och uttryck.
• Vi övar på strategier för att delta och bidra i samtal.
• Vi övar på uttal och intonation i våra samtal.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att
eleverna ska förstå):
• Förstå och tolka innehållet i talad engelska
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
o Du kan lyssna på en berättelse på engelska och förstå vad den handlar om, vem
berättelsen handlar om, var den utspelar sig och hur det går.
o Du kan uppfatta det viktigaste (E) det viktigaste och tydliga detaljer (C) helheten
och tydliga detaljer (A)
o Du kan delta i samtal kring handlingen i berättelsen, berätta om hur du har förstått
och tolkat handlingen samt föra dialog med dina kamrater kring detta.
o Du kan svara på frågor skriftligt kring berättelsens innehåll och ge förklaringar till
vad du menar.
o Du kan formulera dig enkelt och begripligt (E) enkelt och relativt tydligt och till
viss del sammanhängande (C) enkelt och tydligt och relativt sammanhängande (A)
• Visa förståelse genom att muntligt och skriftligt visa att du har förstått innehållet i
berättelsen
• Följa muntliga och skriftliga instruktioner i samtal och i skriftliga övningar kring innehållet
• Du kan använda någon (E) några olika (C) eller flera olika (A) strategier för att göra dig
förstådd i tal och i skrift samt för att förstå innehåll i berättelsen och i samtalen.
• Du kan reflektera över livsvillkor i olika sammanhang i delar av världen där engelska
används och göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Hur ska vi arbeta?
Vi ska följa en berättelse om Karim som bor i England och som råkar ut för ett spännande
äventyr. Berättelsen heter ”Camcorder Kid” och finns i läroboken ”What’s Up 5”. Den är
uppdelad i sex kapitel och varje kapitel inleds med en kort skriftlig text i läroboken. Resten av
kapitlet finns som inspelad dramatisering (på bokens CD eller på www.ljudmastaren.se).
Vi bearbetar de olika kapitlen genom att:
• Lyssna och diskutera tillsammans i klassrummet.
• Lyssna var och en för sig som läxa.
• Förbereda frågor kring innehållet (skriftligt, som läxa) som vi sedan diskuterar i små
grupper.
• Arbeta med olika övningar, skriftligt och muntligt, i klassrummet som anknyter till
innehållet.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Eleverna visar sin förmåga till förståelse av talad engelska genom att
• Delta i gruppdiskussioner kring innehållet i berättelsen.
• Skriftligt svara på frågor kring innehållet.
Eleverna visar sin förmåga till förståelse av skriftlig engelska genom att
• Arbeta med övningar som anknyter till de skriftliga delarna i varje kapitel.
Eleverna visar sin förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift genom att
• Delta i gruppdiskussioner kring innehållet i berättelsen.
• Skriftligt svara på frågor kring innehållet.
Eleverna visar sin förmåga att använda språkliga strategier genom att
• Delta i gruppdiskussioner kring innehållet i berättelsen.
• Skriftligt svara på frågor kring innehållet.
Eleverna visar förmåga att reflektera över livsvillkor i andra länder där engelska talas genom att
•I gruppdiskussioner samtala kring Karim som bor i England. Hur lever och bor han? Hur
ser hans vardag och miljö ut? Hur skiljer den sig från våra liv och miljöer? Hur påverkar
äventyret honom?
Kunskaperna redovisas kontinuerligt via muntliga läxförhör (diskussioner i små grupper),
inlämnade arbetsblad samt sedan i matriserna.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Vecka 3
Läxa: Lyssna på Chapter 1 + glosor.
Vi gör olika övningar i klassrummet som anknyter till innehållet.
Vecka 4
Läxa: Lyssna på Chapter 2 + glosor.
Vi diskuterar Chapter 2 i smågrupper.
Vi gör olika övningar i klassrummet som anknyter till innehållet.
Vecka 5
Läxa: Lyssna på Chapter 3 och 4. Skriv frågor till innehållet.
Vi diskuterar Chapter 3 och 4 i smågrupper.
Vi gör olika övningar i klassrummet som anknyter till innehållet.
Vi lyssnar på Chapter 5 tillsammans och diskuterar tillsammans.
Vecka 6
Läxa: Lyssna på Chapter 5.
Vi diskuterar Chapter 5 i smågrupper och gör förståelseövningar till kapitlet.
Vi gör olika övningar i klassrummet som anknyter till innehållet.
Vecka 7
Lyssna och läs Chapter 6. Skriv frågor till innehållet. Ha intervjuer med varandra i små grupper. Vi gör olika övningar i klassrummet som anknyter till innehållet.
Vecka 8
Lyssna och läs hela berättelsen, Camcorder Kid, från episod ett till sex.
Vi summerar och diskuterar hela berättelsen i smågrupper.
I gruppdiskussioner samtalar vi kring Karim som bor i England. Hur lever och bor han? Hur
ser hans vardag och miljö ut? Hur skiljer den sig från våra liv och miljöer? Hur påverkar
äventyret honom? Hur skulle ett sådan här äventyr påverka dig? Skulle du vilja vara med om ett sådant äventyr eller vad skulle du vilja vara med om för spännande i ditt liv?
Vi gör olika övningar i klassrummet som anknyter till innehållet.
ICT – Vi lär oss även om fonetik, lyssnar och gör övningar av de fonetiska ljuden. (Vi lär oss bland annat från webbsidan www.abcfastphonetics.com och http://www.agendaweb.org/phonetic.html)

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Föräldrar och andra som får ta del av en spännande historia.
Varför?
Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv
och till samhället omkring oss och det som sker där):
För att öva på att läsa en följetong, en längre text om ett barn i sin egen ålder. Huvudpersonen bor också i UK.