En allsidig kommunikationsförmåga

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos

När? VT17

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla en allsidig kommunikationsförmåga på franska genom att kunna beskriva / diskutera om olika tema om sig själv och andra (från åk6-8) med detaljer och även i olika tidsformer (t.ex. i dåtid).
Fokus denna termin är även att förberedda och träna inför Nationella Prov i franska samt genomföra franska NP.


Frågeställning (och följdfrågor):

 

  • Hur berättar man om sin prao? Hur säger man vardagliga uttryck på franska? (+ Grammatik: reflexiva verb)
  • Hur samtalar/diskuterar man om olika närliggande tema på franska?
  • Förberedelse och genomförande av Franska NP
 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar:

Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik och uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare.

Centralt innehåll från kursplanen:
Kunna kommunicera med fransktalande människor och utveckla uttal, ordförråd, grammatik (tempus), ordföljd.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Med hjälp av olika samtalsämnen ska vi skapa och föra vidare diskussioner på målspråket.
Dessutom jobbar vi med La Nouvelle Chouette Ds övningar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom att läsa, skriva, prata och höra. Redovisning sker via muntlig framställning och skriftliga övningar/framställningar.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

OBS! Detta är en grov tidsplan och kan ändras.

v.2-3 – Repetition (åk6-8)
v.4-8 – Reflexiva verb, att berätta om sin praoperiod (kap. 2)
v.9 – Sportlov
v.10-14 – träna inför NP: samtala/diskutera på franska + hör- och läsförståelse (träningshäften)
v.15 – Påsklov
v.16-19 – Oregelbundna verb (inför NP och gymnasiet)
v.20-23 – Förberedelse inför samt genomförande av Franska NP (specifika datum och info ges till eleverna i tid och läggs ut på SchoolSoft)
v.24 – Fransk film

Varför?

Sammanhang och aktualitet:
Att kunna använda franska språket är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier/jobb.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

– utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
– fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
– utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på språket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter,
– utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
– utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
– utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet
– utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

  • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (autentiskt lärande).
  • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
  • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas?):


Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation (länkas):