Catch the Moment

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När, under vilka veckor? 36-39

Vad?
Catch the Moment

Frågeställning (och följdfrågor):
– Hur var ditt sommarlov? Om du måste välja ut ett speciellt minne, vilket ögonblick skulle det vara?
– Vad är adjektiv och till vilken utsträckning kan jag använda dem?
– Hur kan jag beskriva en text med så många detaljer som möjligt?
– Hur kan de fem sinnen användas i mina texter för att utveckla mina texter? Går det att beskriva känslan, lukten/lukterna, smaken/smakerna, ljudet/ljuden?

Övergripande mål från LGR11 2.2:
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan” (Lgr 11, s.13-14).

 • kommunicera på engelska i tal och skrift
 • använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdet för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv
 • använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande , kommunikation, skapande och lärande


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Att sätta innehållet i talat språk och texter i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
 • Ge kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor.
 • Att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • Att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
 • Att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Centralt innehåll från kursplanen:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleven välbekanta områden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Lyssna och läsa – reception

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och muntliga framställningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningen för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav i fokus nu: skriftlig förmåga och muntlig förmåga.

Matris_Engelska_Text:Uppsats

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna ska få välja och berätta om en beskrivande text kring ett valfritt sommarminne/ögonblick, genom att göra en mind map om sitt ögonblick och sedan formulera sin text samt muntlig filmatisering (iMovie).


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftlig inlämning samt en muntlig inlämning.

Instruktionslapp för uppgiften finns på SchoolSoft under fliken ”ämne” > ”en”.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
OBS! Grov tidsplan, ändringar kan ske.
v.35 – talk, play, warm-up
v.36 – Skriva utkast och jobba på sin ögonblick
v.37 – Forts. jobba på samt inlämning av skriftlig version
v.38 – Spela in den som ljudfil (lägga till bilder och ljudefftekter) samt inlämning
v.39 – Presentation av filmatiserat version

Varför?

Sammanhang och aktualitet:
Det har precis varit sommarlov och det finns säkert något speciellt minne som man vill bevara och delge sina kamrater. Träna på IT/media och redigeringsprogram såsom iMovie eller Pinnacle.


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Att var och en blir sedd, bekräftad, ifrågasatt, upprättad och inte mins inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):


Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation: