Yayoi Kusama-Skulptera

Bild- åk 7- gipsskulptur med inspiration av Yayoi Kusama

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? Venus röd, v 38-43 Venus grön, v 6-

Vad?

Tolka konstnären Yayoi Kusama genom att göra en egen tredimensionell figur.

Frågeställning och följdfrågor

Vad betyder tredimensionellt?

Vad tror du skillnaden är mellan 2D och 3D?

Vad är skulptera?

Vilket material kan man använda sig av?

Vad är gips? Och hur arbetar man med det?

Vem är Yayoi Kusama?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder/skulpturer för att uttrycka budskap

-Skapa bilder/skulpturer med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder/skulpturer, och analysera historiska och samtida bilders/skulpturers uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

-Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

-Återanvändning av bilder eget bildskapande, till exempel reklam, konst och nyhetsbilder.

-Presentationer av eget bildskapande

Redskap för bildframställning

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i skapande arbete.

-Material och verktyg för att skapa berättelser med bilder och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

kunskapskrav-skulptur

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Jag börjar med att presentera konstnären Yayoi Kusama som vi ska inspireras av när vi skulpterar.

Vi pratar tillsammans om vad som kännetecknar hennes konst och vad hennes budskap kan tänkas vara.  

-Skissa och planera hur just din skulptur ska se ut.

-Börja med att klippa till och forma din form med hjälp av hönsnät. Nu har du din grundform.

-När grundformen är klar vill jag att du utvecklar den och skapar den till din egen. Bygg vidare med hjälp av hönsnät, tapetklister, papper och valfritt material som behövs för att skapa din skulptur. När du byggt din form ska du täcka över den med gips.

-Måla skulpturen med akrylfärg när gipset har torkat. Valet av färg är viktigt för skulpturens uttryck!

När din skulptur är klar vill jag att du väljer ut en plats utomhus och placerar den där. Fotografera och maila bilden till mig.

Avsluta med att skriva en utvärdering av ditt arbete. Svara på frågorna;

utvarderingsfragor

Enklare beskrivning av planeringen:åk 7 Gipsskulpturer-lektion

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar tillsammans genom att titta på ett bildspel med fotografierna från klassens alla skulpturer i utomhusmiljö. Vi utgår från utvärderingsfrågorna som du tidigare har svarat på. Jag bedömer både arbetsprocessen och det färdiga resultatet, samt elevens förmåga att beskriva sitt arbete.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Bildspel och inspiration från konstnären Yayoi Kusama. Jag presenterar uppgiften. Skissarbete.

Lektion 2. Arbeta med grundformen i papier marché.

Lektion 3. Arbeta med din skulptur i papier marché.

Lektion 4. Arbeta med din skulptur i papier marché. Färglägg.

Lektion 5. Färglägg och fotografera i utomhusmiljö. Utvärdering.

Lektion 6. Gemensam redovisning.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att tolka en modern konstnär och gestalta något eget får du chansen att utveckla ett eget bildspråk och uttrycka dig konstnärligt. När du fotograferar din skulptur i utomhusmiljö integrerar du området i din närhet i ditt skapande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Utvärdering

Individuell utvärdering genom att svara på utvärderingsfrågorna samt att vi har utvärderingsfrågorna som grund under den gemensamma redovisningen.